Brede expertise als fundament voor digitale transformatie bij overheidsinstellingen

Als NorthC begrijpen we hoe cruciaal datacenters zijn voor de digitalisering van lokale overheden. Ze spelen een sleutelrol in het online toegankelijk maken van overheidsdiensten en het verbeteren van de communicatie tussen gemeenten en burgers.

Door: Alexandra Schless, CEO NorthC

De digitale transformatie is een onomkeerbare trend. Digitale diensten zijn essentieel geworden in ons dagelijks leven en werk, een ontwikkeling die door de pandemie alleen maar is versneld. Dit geldt ook voor gemeenten en andere overheidsorganisaties, die actief zoeken naar de juiste strategieën, oplossingen en partners om hun digitale ambities te realiseren. Dit vereist een uitgebreide kennis en expertise op het gebied van digitalisering.

Als NorthC begrijpen we hoe cruciaal datacenters zijn voor de digitalisering van lokale overheden. Ze spelen een sleutelrol in het online toegankelijk maken van overheidsdiensten en het verbeteren van de communicatie tussen gemeenten en burgers. Bovendien dragen onze datacenters bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van lokale overheden, door bijvoorbeeld de IT-gerelateerde CO2-uitstoot significant te verminderen vergeleken met traditionele on-premises datacenters. Om de behoeften en prioriteiten van lokale overheden beter te begrijpen, hebben we een onderzoek uitgevoerd onder 52 lokale overheden, gericht op thema’s als IT-infrastructuurstrategie, bedrijfscontinuïteit, cloud, connectiviteit, IoT en edge computing.

Benieuwd naar het volledige rapport met alle resultaten?

Download het rapport

 

Digitalisering top of mind bij lokale overheden en gemeenten

Uit ons onderzoek blijkt dat lokale overheden zich bewust zijn van de noodzaak om te digitaliseren. Veel van hen beheren hun IT-infrastructuur nog intern, maar realiseren zich dat cloudoplossingen – of het nu gaat om publieke, private of hybride clouds – essentieel zijn voor moderne digitale dienstverlening. De complexiteit van de benodigde IT-infrastructuur neemt toe, niet alleen qua technologie, maar ook wat betreft ondersteunende faciliteiten zoals koeling en connectiviteit. Hierdoor staan overheden voor de keuze: blijven investeren in eigen infrastructuur of overstappen naar een externe datacenterpartner, die vaak duurzamere en slimmere oplossingen biedt.

 

Behoefte aan meer informatie

Ongeveer 30% van de ondervraagde overheden overweegt de bouw of uitbreiding van hun eigen datacenter, vaak gedreven door veiligheidsoverwegingen. Echter, externe datacenters, zoals die van NorthC, bieden vaak betere beveiliging en duurzaamheidsvoordelen. We investeren continu in duurzaamheidsinnovaties en bieden effectievere faciliteiten voor bedrijfscontinuïteit dan wat de meeste organisaties zelf kunnen realiseren.

Er is een groeiende behoefte aan informatie over de mogelijkheden van externe lokale datacenters. Overheden willen begrijpen hoe ze de beste (hybride) cloudoplossingen kunnen kiezen en integreren. NorthC zet zich in om deze informatiebehoefte te vervullen, onder meer door samenwerking met overheden die ervaring hebben met externe datacenterpartners.

Duurzaamheid is een kernthema in de keuze voor een datacenter. Uit ons rapport blijkt dat duurzaamheid voor de helft van de respondenten een belangrijke overweging is. Overheden kijken verder dan alleen energieverbruik, ze zijn ook geïnteresseerd in het gebruik van restwarmte en de inkoop van duurzame energie. NorthC zet sterk in op groene energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, en in de toekomst ook groene waterstof.

Voor kleinere gemeenten en lokale overheden kan het een uitdaging zijn om een overzicht te krijgen van alle mogelijkheden. Ons advies is om samen te werken met experts en partners die niet alleen technische kennis hebben, maar ook ervaring met duurzaamheid en de publieke sector. Door samen een gedetailleerd eisenpakket op te stellen en in gesprek te gaan met cloudproviders en datacenterproviders, kunnen overheden een digitale omgeving creëren die zowel nu als in de toekomst aan hun behoeften voldoet.

 

Wilt u meer tips, nieuws en kennisupdates van ons ontvangen?

Aanmelden kennisupdates