Duurzame datacenters: CO2-neutraal in 2030

NorthC streeft ernaar om in 2030 volledig CO2-neutraal te opereren. Dit doen we aan de hand van vier duurzame pijlers: 100% groene energie, modulair bouwen, groene waterstof en optimaal gebruikmaken van restwarmte van onze datacenters.

Groene waterstof

Ons nieuwe datacenter in Groningen is een van de eerste datacenters ter wereld dat zijn noodstroomvoorziening volledig CO2-neutraal heeft ingericht door middel van groene waterstof. Datacenters maken in de regel gebruik van diesel om de noodstroomvoorziening van energie te voorzien. NorthC heeft de ambitie om al haar noodstroomvoorzieningen zo CO2-neutraal mogelijk in te richten de komende jaren. Dit kan bijvoorbeeld door een mix van groene energie, groene waterstof, wind en zon. Daar blijft het niet bij. We kijken ook of we dankzij slim gebruik van eigen opgewekte zon- en windenergie op termijn zelf groene waterstof kunnen produceren. Dan zijn we niet meer afhankelijk van andere partijen voor onze primaire- en noodstroomvoorziening.

Groene energie

Wij gebruiken nu al 100% groene energie voor het runnen van onze datacenters. De komende jaren willen we nog meer inzetten op zelfvoorzienende faciliteiten en we investeren daarom ook in het zelf opwekken van duurzame energie. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken die wind, zon en groene waterstof te bieden hebben, zodat we in de toekomst minder stroom van het net nodig hebben en meer stroom zelf kunnen opwekken. Als we straks eigen energie kunnen opwekken, geeft dit ons de ruimte om zelf groene waterstof te produceren, waarmee we onze nieuwe noodstroomvoorzieningen van energie kunnen voorzien. Dit zorgt voor een groene keten, waarin geen stukje energie verloren gaat en alle resources zo efficiënt mogelijk worden benut. Lees meer hierover in onze blog ‘Een duurzaam datacenter? Jazeker!’

Restwarmte datacenters

Elk restje energie wat overblijft proberen we nuttig te hergebruiken. Daarom zetten we de warmte die wordt gegenereerd in onze datacenters in voor het verwarmen van de gebouwen om ons heen. Zo zijn we in Eindhoven aangesloten op het warmtenet van de High Tech Campus en wisselen we koude en warmte uit met andere bedrijven op het campusterrein. In Aalsmeer verwarmt onze restwarmte een kinderdagverblijf, een kwekerij en een zwembad. Het grootste restwarmteproject waar we tot nu toe in participeren is Rotterdam Schiebroek. De komende jaren worden daar tot wel ruim 10.000 huishoudens mede verwarmd door de restwarmte die wij vanuit ons datacenter in Rotterdam aanleveren. Al onze nieuwe datacenters zijn standaard voorbereid op het delen van warmte. Zodra er een lokaal initiatief ontstaat, zijn wij klaar om onze restwarmte te delen.

Modulair bouwen

Al onze nieuw te bouwen datacenters worden modulair gebouwd. Dit betekent dat we assets pas operationeel maken op het moment dat ze nodig zijn. Dit zorgt voor veel minder energieverbruik. Zaken als koeling, stroom en monitoring worden pas actief zodra dat echt nodig is. Het modulaire karakter komt ook terug in de opbouw van de racks. Lege ruimtes worden gevuld met blindplaten. Dit zorgt ervoor dat er niet nodeloos koude lucht wegstroomt. Ook sensoren die de verlichting alleen activeren wanneer nodig, het continu monitoren van mogelijke verbeterpunten en het vervangen van assets voor efficiëntere exemplaren vinden wij tot onze plicht behoren.

Benieuwd naar al onze duurzaamheidsinitiatieven of heeft u een vraag?

We vertellen u graag meer tijdens een persoonlijke rondleiding. Uiteraard kunt u ook geheel vrijblijvend een offerte bij ons opvragen.