Certificeringen en lidmaatschappen

NorthC beschikt over verschillende certificeringen die de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening borgt en aantoont. Mede hierdoor kunnen wij u die kwaliteit bieden die u van ons mag verwachten. Jaarlijks worden wij door onafhankelijke auditors getoetst tegen deze normeringen. Een uitgebreide omschrijving van de certificeringen vindt u hieronder.

ISO 9001 – Kwaliteitsmanagementsysteem

ISO 9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit borgt de kwaliteit van onze diensten én het continu verbeteren van onze dienstverlening en het verhogen van de klanttevredenheid. Een onafhankelijke certificerende instelling voert jaarlijks een audit uit op het kwaliteitsmanagementsysteem van NorthC. Hierdoor waarborgen wij constant een hoog kwaliteitsniveau voor onze klanten.

Dit certificaat is geldig in Aalsmeer, Almere, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Oude Meer, Rotterdam Waalhaven, Rotterdam Zestienhoven, München en Neurenberg.

ISO 14001 – Milieumanagement

ISO 14001 draait om het milieubeleid binnen een organisatie en de uitvoering daarvan. Deze norm wordt internationaal gedragen. Het waarborgt beheersing van de milieurisico’s van de datacenteractiviteiten. Het toont aan dat we binnen NorthC voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot het milieu. We brengen de milieuaspecten in kaart waar we aan moeten voldoen en stellen hiervoor doelen op. Denk daarbij aan afvalscheiding, energie besparen, zuinig omgaan met water. Ook hergebruik van restwarmte is een belangrijk item. Zowel intern als extern. Intern verwarmen we de noodstroomaggregaten voor met onze eigen restwarmte en extern gebruiken we dit voor de energie-uitwisseling met de omgeving. In ruil voor onze restwarmte ontvangen wij koud water waarmee we onze datazalen koelen. Hiermee creëren we een win-win situatie.

Dit certificaat is geldig in Aalsmeer, Almere, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Oude Meer, Rotterdam Waalhaven en Rotterdam Zestienhoven.

ISO 27001 – Informatiebeveiliging

Bij ISO 27001 staat beveiliging van data voorop. Dit raakt alle vormen van informatie binnen een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan persoons- en bedrijfsgegevens, financiële informatie of data die aan derden toevertrouwd zijn. Of wat te doen bij een inbraak of hack. De informatiebeveiligingsnorm specificeert eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van de informatiebeveiligingsrisico’s. Alles wordt gedocumenteerd en ligt vast in het Information Security Management System (ISMS).

Dit certificaat is geldig in datacenter Aalsmeer, Almere, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Oude Meer, Rotterdam Waalhaven, Rotterdam Zestienhoven, München en Neurenberg.

ISO 22301 – Business Continuity

ISO 22301 is de norm voor bedrijfscontinuïteit. Cruciaal voor een datacenter is de continue beschikbaarheid. Ook bij calamiteiten. Binnen NorthC is redundantie een absolute must. En hierin gaan we ver. Al onze datacenters zijn gebouwd volgens de Tier 3 norm. Op bepaalde punten breiden we dit zelfs uit. Ons datacenter in Eindhoven is gebouwd conform de Tier 4 norm.

Dit certificaat is geldig in Aalsmeer, Almere, Eindhoven, Groningen, Oude Meer en Rotterdam Waalhaven.

NEN 7510 – Informatiebeveiliging in de zorg

NEN 7510 is gebaseerd op ISO 27001 en is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging toegespitst op de zorg. Een vereiste voor instellingen actief in de gezondheidszorg en voor organisaties die patiëntgegevens opslaan en verwerken. Voor patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars het bewijs dat NorthC zorgt voor een veilige omgeving om vertrouwelijke informatie op te slaan zoals bijvoorbeeld het elektronisch patiëntendossier.

Dit certificaat is geldig in Aalsmeer, Almere, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Oude Meer, Rotterdam Waalhaven en Rotterdam Zestienhoven.

PCI DSS – Creditcard transacties

PCI DSS staat voor Payment Card Industry Data Security Standard, de internationale beveiligingsstandaard voor creditcard transacties. Het is een initiatief van diverse betaalkaartmaatschappijen: Visa Inc., Mastercard, JCB, American Express en Discover Financial Services. De standaard streeft ernaar om betaalkaartgegevens te beschermen en helpt misbruik van kaartgegevens en fraude voorkomen. Bedrijven die creditcard- of internationale debetpasgegevens opslaan, verwerken en/of verzenden moeten voldoen aan de PCI DSS-norm. Controle op de naleving vindt jaarlijks plaats. Met name voor onze klanten in de financiële sector en grote webshophouders een must. Als NorthC bieden wij zekerheid met onze gelaagde fysieke beveiliging en een strikt toegangsbeleid. Zo maken we onder andere gebruik van biometrische scanners, CCTV-bewaking binnen en buiten en hebben 24/7 beveiligingspersoneel op locatie.

Dit certificaat is geldig in Aalsmeer, Almere, Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Oude Meer, Rotterdam Waalhaven en Rotterdam Zestienhoven.

ISAE 3402 Type II Assessed

International Standard for Assurance Engagements (ISAE) controleert de informatiebeveiliging van uitbesteedde processen. Organisaties besteden steeds vaker bedrijfkritische processen uit, met name de IT-processen. ISAE toetst of de afspraken met derden worden nageleefd. Voorbeelden zijn de fysieke beveiliging van het datacenter, screening van het personeel en of de gegevens niet langer dan wettelijk verplicht worden bewaard.

Deze verklaring is opgesteld voor al onze datacenters in Nederland en onze datacenters in München en Neurenberg.

DDA

NorthC is lid en medeoprichter van de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, de Dutch Data Center Association (DDA). Datacenters vormen het fundament van de digitale economie. De DDA heeft als missie het versterken van de economische groei en het belang van de datacenter sector op de kaart zetten bij de overheid en in de media en samenleving. De ambities liggen op drie gebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en Digitale Economie & Mainport. Als sector stimuleren we een duurzame digitale economie en kwalitatieve infrastructuur. En zetten we ons in voor Nederland als digitale springplank voor Europa. Kennis delen en ontwikkelen van talenten hoort daarbij. Als NorthC lopen wij voorop qua duurzaamheid. Zo wisselen wij de restwarmte van onze datacenters uit aan de omgeving. In Eindhoven verwarmen we de High Tech Campus. En in Aalsmeer sportcentrum de Waterlelie, Kindcentrum Triade en Fertiplant, een exporteur van potplanten. In ruil daarvoor ontvangen wij koud water wat we gebruiken om onze datazalen te koelen.

Heeft u vragen over onze certificeringen?

Meer weten over onze certificeringen en lidmaatschappen? Neem contact met ons op via support@northcdatacenters.com of klik op onderstaand button.