Het datacenter voor overheidsinstanties

Er is binnen de publieke sector een grote behoefte aan snelle, veilige en transparante data-uitwisseling en -opslag. Bovendien moet er te allen tijde voldaan worden aan privacywetgeving en is het van belang dat burgers en ondernemers meer regie krijgen over hun gegevens. Dit vraagt in veel gevallen om een moderniseringsslag van de huidige ICT-infrastructuur. NorthC biedt het fundament voor een veilige, betrouwbare en moderne ICT-omgeving voor de overheid.

Wat kan NorthC voor uw organisatie betekenen?

Als datacenteraanbieder is NorthC een belangrijke bouwsteen voor het fundament van ICT-omgevingen van de publieke sector. Wij zijn er voor u wanneer u het interne datacenter (deels) wilt uitbesteden, een uitwijklocatie zoekt, maar ook wanneer u een deel in een (private) cloudomgeving wilt plaatsen. Wij bieden u:

  • Veilige en betrouwbare dataverwerking, -uitwisseling en -opslag: gefaciliteerd op Nederlandse bodem
  • Continue beschikbaarheid en redundantie: uw IT-systemen, data en applicaties altijd beschikbaar
  • Gestandaardiseerde en compliant omgeving: gecertificeerde datacenters
  • Gelaagde beveiliging: optimale brand-, toegang- en inbraakbeveiliging
  • Betrouwbare connectiviteit: een groot ecosysteem aan cloud- en connectiviteitspartners. Veilige verbindingen in alle soorten en maten al voorhanden
  • Eigen Nederlandstalig Support Team: 24/7 bereikbaar
  • Geschikt voor high density IT-omgevingen: flexibel en snel op te schalen
  • Duurzame oplossingen: we lopen voorop in duurzaamheid en hebben een voortrekkersrol als het gaat om circulair ondernemen

Tips en aanbevelingen bij de digitale transformatie in de publieke sector

Benieuwd welke bijdrage en welke voordelen een extern datacenter kan bieden bij uw digitale transformatie? En welke spilfunctie het datacenter kan vervullen wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van verschillende cloudoplossingen? Download dan ons rapport: Het datacenter als spil in de digitale transformatie van gemeenten.

Wat (semi-) overheidsklanten over NorthC zeggen:

CJ2 Hosting: Interesse voor regionale datacenterdiensten groeit

Steeds meer organisaties kiezen bewust voor een regionaal datacenter. Een regionaal datacenter dat beschikt over uitstekende uitwijklocaties en over goede verbindingen.

Datacenters NorthC cruciaal voor dienstverlening CBS

Het CBS maakt veelal gebruik van nieuwe technologieën, maar ook van diverse legacysystemen. Aan de basis van dit IT-landschap staat de datacenterdienstverlening van NorthC

“NorthC waarborgt de kwaliteit van de hosting van de ICT-voorzieningen”

Om zich te kunnen richten op de kerntaak, zocht het GVB een partner die de datacenterhousing voor zijn rekening kon nemen. Die partner vond ze in NorthC.

“Het datacenter voldoet aan al onze wensen en eisen”

In het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland wonen 1,2 miljoen mensen en er zijn 40.000 bedrijven en instellingen gevestigd. Delfland zorgt voor veiligheid door o.a. stevige duinen en dijken.

Wij werken volgens de Common Ground principes

Het huidige stelstel van gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, efficiënt om te gaan met data en te voldoen aan de privacywetgeving. Common Ground heeft als doel om een nieuwe, flexibele en veilige informatievoorziening voor gemeenten te creëren. Om deze hervorming te realiseren is het belangrijk dat gemeenten, ketenpartners en leveranciers samen optrekken. NorthC draagt graag haar steentje bij en is dan ook deelnemer van het groeipact.

Onze datacenters vormen namelijk het fundament voor veilige data-opslag, -verwerking en -uitwisseling op Nederlandse bodem. Naast het bieden van een veilige thuishaven voor uw ICT-omgeving, faciliteren we ook een omgeving die uitermate geschikt is voor een nieuw en modern gegevenslandschap. Vanuit onze datacenters heeft u toegang tot een compleet ecosysteem aan overheidsinstanties, connectiviteitsleveranciers en IT- en clouddienstverleners die zich committeren aan de Common Ground principes. Naast snelle en veilige verbindingen met deze partijen, stimuleren we ook de samenwerking onderling en geloven we in het creëren van een vruchtbare cultuur voor innovatie en verandering.

Bekijk onze blogs, artikelen en kennisdocumenten

Blog: Certificeringen: onze garantie voor kwaliteit

Het is een grote stap om de eigen IT-infrastructuur uit huis te plaatsen, in bijvoorbeeld een extern datacenter. Welke zekerheden heb je dan?

Whitepaper: Het datacenter als spil in de digitale transformatie van gemeenten

Deze whitepaper geeft een overzicht van de uitdagingen waar gemeenten mee te maken kunnen krijgen bij de digitale transformatie die zij doormaken.

Blog: Overstappen naar de cloud? Denk aan deze 5 stappen!

Bij veel organisaties ontbreekt de nodige kennis voor het maken van de juiste keuzes en dat kan zorgen voor problemen en voor hogere kosten.

Rapport: De impact van data gravity op IT

Dit rapport biedt u handvatten en aanbevelingen rond uw digitale transformatie, zodat u meer waarde haalt uit uw data om uw bedrijf te laten groeien.

Blog: Het regionale datacenter als connectiviteitshub

In veel gevallen is het vanuit latency- en kostenoogpunt niet wenselijk om data die lokaal worden verzameld naar een centrale cloud te brengen voor verdere verwerking.

Blog: Cloud first en data first: hoe verbind je de datasilo’s?

Er is een grote behoefte om data uit verschillende bronnen en in verschillende clouds in samenhang te analyseren. Maar hoe verbind je de data in die verschillende silo’s?

Data gravity: wat betekent dit voor uw datacenterkeuzes?

Nu datasets groeien en data steeds vaker real-time worden verwerkt, komen bedrijven voor nieuwe uitdagingen te staan.

Blog: Latency verlagen? Kies voor een edge datacenter

Organisaties moeten hun architectuur en infrastructuur nu al voorbereiden voor de komst van edge computing.

Meer weten?

Wilt u eens praten over wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Meer weten over onze diensten? Of een rondleiding aanvragen in een van onze datacenters? Neem contact met ons op.