De pagina wordt geladen...

Wij vinden uw privacy belangrijk

NorthC vindt uw privacy belangrijk en daarom vinden wij dat u goed moet kunnen nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. In dit privacy statement hebben wij voor u op een rij gezet voor welk doel NorthC persoonsgegevens verwerkt en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Verwerking van gegevens

Wij verzamelen en bewaren gegevens die u op onze website (https://www.northcdatacenters.com/) invoert of die u op een andere wijze aan ons/ door ons ingeschakelde derden verstrekt, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van de NorthC diensten;
 • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u met ons contact opneemt;
 • informatie die wij verzamelen met behulp van cookies;
 • aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, websites of diensten van derden;

Persoonsgegevens die wij verwerken

NorthC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze persoonsgegevens verwerken we automatisch:

 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Serviceprovider waarmee u toegang hebt

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens datacenter:

 • Videobeeld 4 weken
 • Betredingsgegevens 6 maanden

Persoonsgegevens contract:
Zolang deze noodzakelijk zijn voor de contractrelatie (het oorspronkelijke doel voor het verwerken van de gegevens), daarna worden deze verwijderd

Persoonsgegevens websites (cookies):

 • Tracking cookie: 14 maanden
 • YouTube cookie: 8 maanden
 • Consent cookie: 1 jaar

Gebruik van informatie
Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van:

de realisatie, beheer en exploitatie van de NorthC datacenter diensten (door NorthC zelf als de hiervoor door NorthC ingeschakelde derden);
de (potentiele) dienstverlening (door derden) over het Datacenter van NorthC;
het aan u kunnen aanbieden van gepersonaliseerde content of voor het opnemen van contact met u voor het informeren over diensten over de Datacenter dienst van NorthC die interessant voor u zouden kunnen zijn;
anderszins, indien daar uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat geen cookies worden opgeslagen, dat u elke cookie kunt toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van de browser. Een handig stappenplan voor het beheren van uw cookies vindt u op de website van de Consumentenbond.

Cookies worden geplaatst op elk apparaat waarmee websites worden bezocht. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan zult u de instellingen moeten aanpassen op alle apparaten die u gebruikt. Let op, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan ertoe leiden dat de website niet optimaal functioneert of dat u sommige functionaliteiten niet meer kunt gebruiken.

Marketing cookies

Wij maken gebruik van marketing cookies om bezoekers van onze website te volgen wanneer zij andere websites bezoeken. Het doel van deze cookies is om op verschillende websites advertenties aan de bezoeker weer te geven die zijn toegesneden op de voorkeuren en interesses van de bezoeker. Dit zijn zogenaamde “third party cookies” en de onderstaande cookies worden beheerd door de sociale netwerkdienst LinkedIn. LinkedIn kan deze cookies en de daarmee verzamelde informatie voor haar eigen doeleinden gebruiken. Graag verwijzen wij u in dit verband naar de privacy policy van LinkedIn. De marketing cookies worden door de betreffende aanbieder geplaatst en gelezen. Wij hebben beperkte kennis en geen zeggenschap over deze cookies. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze cookies of voor hoe de aanbieder van deze cookies met de verzamelde informatie omgaat. Daarnaast maken wij gebruik van de dienst Act-On Software, Inc. om het gedrag van websitebezoekers te verzamelen. Graag verwijzen wij u naar de privacy policy van Act-On Software, Inc. voor meer informatie over deze dienst.

Analytische cookies

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie hebben wij inzicht in het gebruik van onze website en kunnen wij onze website verbeteren. Wij maken gebruik van de dienst Google Analytics die analytische cookies plaatst van Google Inc. Wij gebruiken deze web statistieken om onze diensten, en meer specifiek, om onze zoekresultaten te verbeteren. Voor meer informatie (in het Engels) over deze cookies en hun geldigheidsduur, klik hier. Google biedt verder de mogelijkheid om u af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van die optie gebruik te maken. Klik hier voor meer algemene informatie over hoe Google cookies gebruikt.

Wij maken daarnaast onder andere gebruik van de analyse tool van Hotjar zodat wij weten waar bezoekers van onze website het meeste op klikken en om polls en enquêtes op onze website te plaatsen. Hotjar verzamelt onder andere gegevens over het IP-adres van uw apparaat (in geanonimiseerde of gespeudonimiseerde vorm), het apparaat type, browserinformatie, de geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal. Klik hier voor meer informatie (in het Engels) over de cookies van Hotjar. U kunt zich afmelden voor het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze website door Hotjar door deze opt-outlink te volgen. Hetzelfde geldt voor de analyse tool van Visual website Optimizer (VWO), die wij gebruiken om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om polls en enquêtes op onze website te plaatsen. Zij verzamelen dezelfde soort gegevens als Hotjar. Klik hier voor meer informatie (in het Engels) over de cookies van VWO. U kunt zich afmelden voor het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze website door VWO door deze opt-outlink te volgen.

Functionele (noodzakelijke) cookies

Wij gebruiken functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website te kunnen tonen en het navigeren mogelijk te maken. Om uw keuze te onthouden voor het accepteren of weigeren van onze cookies is het eveneens noodzakelijk dat wij een functionele cookie plaatsen. Deze cookies worden uitgelezen door onze medewerkers op een need-to-know basis.

Direct marketing

NorthC kan u van tijd tot tijd op de hoogte houden van ontwikkelingen en diensten van NorthC. Als u niet langer elektronische commerciële berichten van NorthC wenst te ontvangen, kunt u dat te allen tijde aangeven via een link in de ontvangen e-mail.
Mocht u niet langer geadresseerde post wensen te ontvangen dan kunt u dit op elk moment aan ons doorgeven door een bericht te sturen naar het hoofdkantoor van NorthC .

Inzage, correctie en verwijderen

U heeft altijd de mogelijkheid om aan NorthC te vragen welke persoonsgegevens met betrekking tot u in het gegevensbestand van NorthC zijn opgeslagen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het correspondentie adres van NorthC .

Wanneer u van mening bent dat persoonsgegevens niet (langer) juist dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken, kunt u NorthC verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Hiervoor kunt u een bericht sturen naar het correspondentieadres van NorthC.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering, door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

NorthC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?

Indien u vragen heeft met betrekking tot dit “privacy statement” of indien u van mening bent dat er met uw belangen geen rekening is gehouden, laat dit dan weten door een bericht te sturen naar het correspondentieadres van NorthC.

Wijzigingen in het privacy statement.

NorthC behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Indien het privacy statement wordt gewijzigd, zullen wij de revisiedatum bovenaan deze pagina aanpassen.