PinkRoccade Hosting Services stelt hoogste eisen aan cloudomgeving

Continuïteit, applicatiebeschikbaarheid en informatiebeveiliging staan voor PinkRoccade Hosting Services centraal in de dagelijkse dienstverlening aan zorgorganisaties.

PinkRoccade Hosting Services, onderdeel van PinkRoccade Healthcare, ontzorgt Nederlandse zorgorganisaties als leverancier van multicloud en managed services. In de eigen Pink Private Cloud draaien primaire zorgapplicaties van onder andere ziekenhuizen, organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg en GGZ-instellingen.

Continuïteit, applicatiebeschikbaarheid en informatiebeveiliging staan voor PinkRoccade Hosting Services centraal in de dagelijkse dienstverlening aan zorgorganisaties. Dat zijn dan ook de belangrijkste eisen die het bedrijf stelt aan de twee datacenters waar de Pink Private Cloud is ondergebracht. Omdat de ontwikkelingen in IT en de zorg niet stilstaan en de behoefte van de klanten van PinkRoccade hierin mee verandert, ging de organisatie eind 2018 op zoek naar een nieuwe datacenterpartner. De keus viel op de datacenters van NorthC in Oude Meer en Aalsmeer.

Meer weten?

Bel 088 623 3000

Stel een vraag

“Wij stellen hoge eisen aan informatiebeveiliging en het proces hieromheen. Het gaat niet alleen om de certificering, maar ook om de mindset: volgen de datacentermedewerkers alle processen?”

Wim de Haan, projectmanager PinkRoccade Hosting Services

Programma van Eisen

PinkRoccade Hosting Services schreef een RfP uit, waar diverse partijen op reageerden. Projectmanager Wim de Haan vertelt: “Als dienstverlener van cloud en managed services in de zorg moeten wij voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van veiligheid en continuïteit. Daarom hebben wij een uitgebreid Programma van Eisen opgesteld. Eén van deze eisen betreft certificering. Wij stellen hoge eisen aan informatiebeveiliging en het proces hieromheen. NorthC is in bezit van de juiste certificeringen hiervoor, waaronder ISO 9001, ISO 27001, ISAE 3402 en NEN 7510. Daarbij draait het niet alleen om het certificaat, maar ook om de mindset: volgen de datacentermedewerkers alle processen? Houden ze zich aan de afgesproken regels?

Daarnaast wilden we dat het nieuw te selecteren datacenter in Nederland ligt. Er moest een goede verbinding met een lage latency zijn met ons tweede datacenter, dat ook van NorthC is. En we stelden specifieke eisen aan de energievoorziening. In geval van grootschalige stroomuitval in Nederland, zoals in de afgelopen jaren een paar keer is voorgekomen in de Randstad, willen we dat een datacenter dit zelf op de juiste manier opvangt. We hebben daarom goed gekeken hoe de datacenters daarmee omgaan, want wij willen niet dat onze klanten daar iets van merken.” Het concept van de Pink Private Cloud is zo ontworpen dat één van de twee datacenters volledig mag uitvallen. De klantomgevingen zijn in dat geval operationeel in het andere datacenter.

Grondige risicoanalyse en communicatie

PinkRoccade Hosting Services sprak met meerdere partijen. De datacenters van NorthC in Oude Meer en Aalsmeer voldeden het best aan bovenstaande eisen. De Haan: “We hebben de tijd genomen voor een goede voorbereiding, dat wil zeggen: een intensieve risicoanalyse en -mitigatie, een goed projectplan en heldere afspraken met alle betrokkenen.” Bij die risicoanalyse is onder meer ook aan klanten gevraagd waar zij denken dat de risico’s liggen, vervolgt Wim de Haan. “Daaruit kwamen geen risico’s naar voren die wij zelf nog niet hadden geïdentificeerd en gemitigeerd, maar het zorgde er wel voor dat klanten erop vertrouwden dat wij “in control” zijn.”

Communicatie speelde een belangrijke rol in dit project. PinkRoccade Hosting Services stuurde specifieke nieuwsbrieven naar klanten en deed nauwgezet verslag van de werkzaamheden tijdens de feitelijke verhuizing. Ook was er regelmatig persoonlijk contact met betrokkenen bij klanten. De Haan: “Zij hebben vragen als: tot welk moment mogen wij releases uitvoeren? Hoe beter je daarover communiceert, hoe soepeler de migratie verloopt en hoe meer vertrouwen klanten in je hebben. Klanten waardeerden dit zeer. Ze vonden het fijn dat we hen zo nauw betrokken.”

Succesvolle verhuizing

Het feit dat het ene datacenter het andere volledig kan overnemen, was een belangrijke pijler om de verhuizing zonder downtime voor de klanten uit te kunnen voeren. Zeker in de huidige tijd waarin dagelijks de impact van het coronavirus voelbaar is en de beschikbaarheid van de zorg en bijbehorende privacyvraagstukken dagelijks nieuws zijn. De eerste stap in de migratie was het overschakelen van de omgevingen naar het datacenter in Aalsmeer, waar tijdens de verhuizing verhoogde dijkbewaking op werd uitgevoerd. Na het uitschakelen van de hardware van de oude omgeving in Haarlem, was er sprake van een go/no-moment, waarop klanten akkoord moesten geven voor het vervolg van het traject. Vervolgens werd de fysieke verhuizing naar Oude Meer uitgevoerd en werd de hardware weer ingebouwd. Deze verhuizingen vonden plaats in drie weekenden in juni 2020. In het eerste weekend verhuisde de eigen interne omgeving. In het tweede weekend werd het eerste deel van de klanten in de Pink Private Cloud verhuisd en in het laatste weekend het laatste deel. Na het overschakelen van de omgevingen naar de oorspronkelijk situatie werd nogmaals een akkoord van de klant gevraagd en werden de omgevingen daarna vrijgegeven. Dankzij de goede voorbereiding verliepen die migratieweekenden uiterst voorspoedig. “We hadden steeds de zondag als uitloop, maar die hebben we geen enkel weekend nodig gehad”, aldus De Haan.

Omdat de verhuizing plaatsvond in juni, kwamen er bij de fysieke verhuizing veel extra maatregelen kijken in verband met corona, vertelt De Haan. “Een gedeelte van het team werkte immers fysiek in de datacenters. We hebben hen in shifts laten werken. Ook hadden we beschermende maatregelen genomen zoals mondkapjes, handschoenen en brillen voor het geval het anderhalve meter-protocol niet te handhaven was. Dat was gelukkig prima te organiseren.”

Groeiambitie waarmaken

Met het nieuwe datacenter in Oude Meer en het datacenter in Aalsmeer, is PinkRoccade Hosting Services voorbereid op de toekomst. “We hebben een forse groeiambitie en die kunnen we hier waarmaken”, zegt De Haan. “Bovendien is er dankzij de Metro Connect dienst van NorthC uitstekende connectiviteit tussen andere datacenters van NorthC indien dit in de toekomst nodig is. Ook is de connectiviteit met andere partijen zoals public cloud providers, waarmee wij nauw samenwerken, goed te realiseren. Dat laatste is steeds belangrijker, omdat veel zorgorganisaties toegroeien naar een hybride cloudlandschap, of het nu om ziekenhuizen, GGZ- instellingen of de ouderen- en gehandicaptenzorg gaat. De nieuwe situatie biedt ons dus uitstekende groeimogelijkheden voor ons portfolio aan multicloud en managed services.”

“We hebben een forse groeiambitie en die kunnen we met het nieuwe datacenter waarmaken. Veel zorgorganisaties groeien toe naar een hybride cloudlandschap. De noodzakelijke connectiviteit met public cloud providers, waarmee wij nauw samenwerken, is goed te realiseren.”

Wim de Haan, projectmanager PinkRoccade Hosting Services