Certificeringen: onze garantie voor kwaliteit

Het is een grote stap om de eigen IT-infrastructuur uit huis te plaatsen. Welke zekerheden heb je dan? Hoe zit het met de kwaliteit? En beschikt de externe partij wel over de juiste kennis?

Het is een grote stap om de eigen IT-infrastructuur uit huis te plaatsen, in bijvoorbeeld een extern datacenter. Welke zekerheden heb je dan? Hoe zit het met de kwaliteit? Beschikt de externe partij wel over de juiste kennis? En hoe gaat die partij om met duurzaamheid en milieu? Is de security echt op orde? En hoe controleer je de claims van een IT-leverancier op deze gebieden?

Certificeringen en het voldoen aan normen geven de nodige zekerheid. Of de organisatie voldoet aan de certificeringsvoorwaarden en normen wordt bovendien door onafhankelijke auditors vastgesteld. NorthC beschikt over een groot aantal certificeringen die de kwaliteit van haar dienstverlening aantonen. Hiertoe behoren algemene certificeringen en normen, bijvoorbeeld voor het kwaliteits- en bedrijfscontinuïteitsmanagement binnen de organisatie. Er zijn ook zeer specifieke certificeringen, bijvoorbeeld voor informatiebeveiliging in de zorg of de internationale beveiligingsstandaard voor creditcard transacties.

 

Continuïteit en kwaliteit

Voorbeelden van certificeringen zijn ISO 22301 (Bedrijfscontinuïteitsmanagement), ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (Milieumanagement). Alle NorthC datacenters zijn gebouwd volgens de Tier 3 norm. Oftewel Concurrently Maintainable. Dat betekent dat de IT blijft werken bij geplande onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. De stroomvoorziening en de koeling zijn redundant uitgevoerd. Het NorthC-datacenter in Eindhoven gaat daarin nog verder, het is zelfs het enige datacenter in Nederland dat volgens de Tier 4 norm is gebouwd. Het is een zogeheten Fault Tolerant datacenter dat ook bij een onverwachte gebeurtenis (storing of menselijke fout) blijft doordraaien. Met ISO 9001 borgen we een algemeen kwaliteitsmanagementsysteem voor diensten én het continu verbeteren van onze dienstverlening. NorthC loopt voorop in duurzaamheid en heeft een voortrekkersrol als het gaat om circulair ondernemen. Voor ons milieubeleid volgen we de internationale ISO 14001-norm, die aantoont dat we de milieurisico’s van de datacenteractiviteiten beheersen. En het laat zien dat NorthC daadwerkelijk voldoet aan de milieuwet- en regelgeving.

 

Informatiebeveiliging

Werken met data brengt, zeker voor een datacenter, vanzelfsprekend met zich mee dat dit op een gegarandeerd veilige manier moet gebeuren. Om te beginnen voldoen alle NorthC-datacenters aan de wereldwijd meest gangbare norm voor informatiebeveiliging: ISO 27001. Dit toont aan dat we een reeks maatregelen, processen en procedures hanteren waaruit blijkt dat wij op de juiste manier met informatiebeveiliging omgaan. Maar daar hebben we het niet bij gelaten. We laten tevens een ISAE3402 type II verklaring opstellen waarmee we de effectiviteit van de getroffen maatregelen onafhankelijk laten controleren. Deze verklaring toont niet alleen aan dat NorthC haar processen in ‘place’ heeft, maar ook daadwerkelijk volgt.

 

Specifieke certificeringen

Meer specifiek zijn onze certificeringen NEN 7510 en PCI DSS. NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg en is vereist voor organisaties die actief zijn in de zorg en voor organisaties die patiëntengegevens opslaan en verwerken. NorthC voldoet aan deze norm. Hiermee hebben patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars de garantie dat zij hun vertrouwelijke gegevens veilig in onze datacenters kunnen opslaan; op Nederlandse bodem.

PCI DSS staat voor Payment Card Industry Data Security Standard. Het is de internationale beveiligingsstandaard voor creditcard transacties. Bedrijven die creditcard- of internationale debetpasgegevens opslaan, verwerken en/of verzenden moeten voldoen aan deze norm. In het bijzonder voor klanten in de financiële sector en webshops is dit certificaat een must. We zorgen ervoor dat al deze certificeringen altijd up-to-date zijn; elk jaar vindt een onafhankelijke hertoetsing plaats. Dat geeft u te allen tijde zekerheid over wat u van NorthC kunt verwachten.

Benieuwd naar onze certificeringen per locatie? Bekijk dan de certificeringspagina.

 

Wilt u meer tips, nieuws en kennisupdates van ons ontvangen?

Aanmelden kennisupdates