Digitalisering in de zorg

Ziekenhuizen staan aan het begin van een reis naar de (hybrid) cloud. Maar hoe ziet deze reis er precies uit en hoe pakt u dat aan? Download vrijblijvend onze whitepaper: 'Digitalisering in de zorg: outsourcen als stap naar de hybrid cloud'.

Digitalisering in de zorg: outsourcen als stap naar de hybrid cloud

Digitalisering in de zorg, zoals eHealth en artificial intelligence (AI), en het thema de ‘juiste zorg op de juiste plek’ hebben grote impact op ICT. Ziekenhuizen moeten keuzes maken over welke specialisaties ze zelf blijven aanbieden en zoeken partners voor de overige zorgtaken. Door de nieuwe samenwerkingsverbanden die hierdoor ontstaan, moeten ziekenhuizen investeringen doen in het veilig en snel uitwisselen en opslaan van digitale informatie. Ziekenhuizen staan aan het begin van een reis naar de (hybrid) cloud, als oplossing voor deze en andere uitdagingen. Deze whitepaper biedt u handvatten en aanbevelingen rond uw digitale transformatie.

De whitepaper beantwoordt onder andere de volgende vragen:

  • Hoe ondersteunt u de digitalisering van uw ziekenhuis met het oog op o.a. de continuïteit van de zorg, kostenbeheersing en de privacygevoeligheid van data?
  • Hoe maakt u de juiste afweging bij de keuze tussen private, public of hybrid cloud?
  • Hoe verhuist u veilig en zonder onderbrekingen naar de cloud?
  • Wat zijn de voordelen van outsourcing naar een extern datacenter?
  • Waar moet een extern datacenter aan voldoen?
  • Welke gevolgen heeft outsourcing naar een extern datacenter voor uw ICT-afdeling?

Start uw journey to the cloud

De inzet van ICT in de zorg neemt in de toekomst sterk toe. Dat vraagt om schaalbaarheid en flexibiliteit. Beschikbaarheid van de zorgapplicaties en – data is echter het voornaamste. In een ademteug daaropvolgend de veiligheid van de zorgdata. De veranderende regelgeving zorgt ervoor dat steeds meer data bewaard moet worden en ook voor langere tijd. Daarnaast speelt het besluit van het Europese Hof om een streep te halen door het bestaande Privacy Shield verdrag voor de uitwisseling van persoonlijke data met het buitenland een belangrijke rol bij de keuze voor een cloud partij. In het kader van dit besluit, de AVG en NEN7510 is het raadzaam om privacygevoelige data in een private cloud op te slaan. Minder gevoelige data past in een public cloudomgeving. Dat kan kostenvoordelen opleveren.

Eens van gedachten wisselen?

Als cloud- en connectiviteitshub biedt NorthC bedrijfscontinuïteit en de veiligheid van uw zorgdata. Wilt u eens van gedachten wisselen? Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op.