Een duurzaam datacenter? Jazeker!

De hoeveelheid data die in datacenters worden verwerkt, is de laatste jaren exponentieel gestegen. Ondanks deze enorme groei is het stroomverbruik van datacenters wereldwijd al decennia stabiel. Dit is alleen mogelijk dankzij investeringen in duurzame datacenters.

Hoe duurzaam is een datacenter nu eigenlijk? En wat doet de datacentermarkt om zo duurzaam mogelijke oplossingen aan te bieden? Nu en in de toekomst.

Wereldwijd worden er steeds meer data gegenereerd en deze moeten vanaf overal kunnen worden benaderd. Hierdoor stijgt de vraag naar IT-capaciteit gestaag. Datacenters vormen een cruciale spil in dit groeiende IT-landschap. Daarbij valt op dat datacenters volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) wereldwijd in 2020 een even groot aandeel van het wereldwijde energieverbruik hadden als in 2010 (ongeveer 1%). Dit is opmerkelijk, omdat in die tien jaar het aantal internetgebruikers verdubbelde en het internetverkeer met een factor 15 toenam. Ook de hoeveelheid data die in datacenters worden verwerkt, is daarmee exponentieel gestegen. Ondanks deze enorme groei is het stroomverbruik van datacenters dus wereldwijd al decennia stabiel. Dit is alleen mogelijk dankzij voortdurende investeringen in energiebesparing bij deze datacenters.

Duurzaamheid is en blijft een van de belangrijkste aandachtspunten voor NorthC en we hebben ons gecommitteerd om in 2030 volledig CO2-neutraal te opereren. Dit betekent dat ook de klanten en partners die gebruikmaken van onze datacenters duurzamer kunnen opereren. Ook stimuleren we onze leveranciers om de duurzaamheid te verbeteren. Zo helpen we de hele keten te verduurzamen, van leverancier tot eindklant. Om dit alles te kunnen bereiken moeten we steeds efficiënter omgaan met energie en daarin zetten we concrete stappen. Hier zijn vier belangrijke duurzaamheidspilaren waar NorthC op inzet:

 

Duurzaam datacenter met groene waterstof

De inzet van (groene) waterstof (H2) is een veelbelovende vorm van energietransport. Daarmee kunnen datacenters niet alleen hun CO2-footprint verkleinen, maar kan ook het druk bezette stroomnet worden ontlast. Waterstoftechnologie is nog volop in ontwikkeling, maar wij hebben in ons nieuwe duurzame datacenter in Groningen de eerste stappen al gezet. Dat is namelijk een van de eerste datacenters ter wereld dat voor zijn noodstroomvoorziening brandstofcellen op basis van groene waterstof gebruikt. Zo wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd in de uitstoot van CO2. Deze 500KW waterstofcellenmodule bespaart op jaarbasis tienduizenden liters diesel. Deze hoeveelheid diesel zou bij verbranding ruim 39.000 kilo (39 ton) CO2 opleveren. Daarbij hebben deze waterstofcellen een zeer lange levensduur van 20 jaar of meer. Voor bestaande dieselgeneratoren onderzoeken we of het mogelijk en rendabel is om deze geschikt te maken voor waterstof. Dat is weliswaar minder efficiënt dan waterstofcellen die H2 rechtstreeks omzetten in elektrische energie, maar levert wel een significante reductie van meer dan 80% van de uitstoot op. We zijn van plan om in de toekomst deze waterstofmodules ook in onze andere datacenters toe te passen.

 

Datacenters op groene energie

Onze datacenters draaien op 100% groene energie. Ons voornemen is echter om de komende jaren sterker in te zetten op zelfvoorzienende faciliteiten en daarom investeren we ook in het zelf opwekken van duurzame energie. Daarbij gaan we bijvoorbeeld de inzet van zon- en windenergie en groene waterstof verder uitbreiden. We onderzoeken ook de mogelijkheid om met behulp van zelf opgewekte zon- en windenergie op termijn zelf groene waterstof te produceren. We kunnen dan onze noodstroomvoorzieningen zelf van energie voorzien. Dit zorgt voor een volledig groene keten, zo min mogelijk energie verloren gaat en alle resources zo efficiënt mogelijk worden benut. De ‘stip op de horizon’ is om zelfs groene energie aan het stroomnet te gaan leveren, wanneer er meer stroom wordt gegenereerd dan we zelf nodig hebben. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt is dit voor de toekomst een essentiële stap voor onze dienstverlening.

 

Uitwisselen van restwarmte uit het datacenter

Computersystemen genereren warmte en moeten gekoeld worden om optimaal te functioneren. Dit is dan ook een van de belangrijkste taken van een datacenter. Na die koeling blijft restwarmte over. Het is natuurlijk zonde om deze warmte verloren te laten gaan; het is veel duurzamer om deze energie nuttig in te zetten. Daarom gebruiken we warmte die wordt gegenereerd in onze datacenters om gebouwen in de buurt te verwarmen. Zo zijn we in Eindhoven aangesloten op het warmtenet van de High Tech Campus, waarbij we andere bedrijven op het campusterrein voorzien van warmte. In ruil daarvoor krijgen wij koude terug, dat we weer kunnen gebruiken om de apparatuur in ons datacenter te koelen. In Aalsmeer verwarmt onze restwarmte een integraal kindcentrum, een kwekerij en een sportcomplex waaronder een zwembad. Het grootste restwarmteproject waar we tot nu toe in participeren is Rotterdam Schiebroek. De komende jaren worden daar tot wel ruim 10.000 huishoudens mede verwarmd door restwarmte die wij vanuit ons datacenter in Rotterdam Zestienhoven aanleveren. Al onze nieuwe datacenters zijn standaard voorbereid op het uitwisselen van warmte. Zodra er een restwarmte-initiatief in de buurt van een van onze datacenters wordt opgezet, zijn wij klaar om daaraan deel te nemen.

 

Modulair gebouwde datacenters

We bouwen al onze nieuwe datacenters volgens een modulair concept. Dit betekent dat ruimtes, componenten en systemen pas worden geplaatst of operationeel worden op het moment dat ze daadwerkelijk gebruikt gaan worden. Deze aanpak zorgt voor een aanzienlijke lager energieverbruik, omdat verlichting, stroomvoorzieningen, koeling, monitoringsystemen, etc. pas energie gaan verbruiken wanneer dat ook echt nodig is. Ook sensoren die de verlichting alleen activeren wanneer er mensen aanwezig zijn en het vervangen van apparatuur door nieuwere, energiezuinigere varianten helpen ons om onze duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Natuurlijk kijken we continu of we nog andere verbeteringen in onze gebouwen kunnen doorvoeren.

Aan de hand van deze vier pijlers werken we constant aan het verbeteren van onze duurzaamheid. We blijven zoeken naar manieren om onze energieverbruik verder te verlagen en om onze bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze wereld. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze partners en onze klanten. We werken voortdurend aan nieuwe mogelijkheden en innovaties en lopen daardoor op het gebied van duurzaamheid voorop in de markt.

 

Wilt u meer tips, nieuws en kennisupdates van ons ontvangen?

Aanmelden kennisupdates