NorthC breidt datacenter in Groningen uit

NorthC, het grootste regionale datacenterbedrijf in Nederland, gaat haar bestaande datacenter in Groningen uitbreiden. Deze uitbreiding voorziet in de toenemende vraag naar datacenterdiensten in deze regio en onderstreept het groeiende economische belang van Groningen en omstreken. De Noord-regio heeft sterke ambities om een van de belangrijkste economische regio’s van ons land te worden en zet sterk in op digitale innovatie en ontwikkeling. De uitbreiding van het NorthC datacenter in Groningen sluit aan op de trend waarbij steeds meer datacenteractiviteiten buiten de regio Amsterdam worden ontplooid.

Gezien de groeiende digitale activiteit in het noorden van het land, zijn datacenters onontbeerlijk voor de verdere economische ontwikkeling van de regio. Mede daarom hebben VNO-NCW MKB Noord en NorthC in juni van dit jaar aangekondigd dat ze zich gezamenlijk gaan inzetten om de kennis van digitalisering bij ondernemers in het Noorden te vergroten. Hiervoor is de grootste ondernemersvereniging van het Noorden een meerjarig kennispartnerschap aangegaan met NorthC.

Net als in de andere regio’s, wil NorthC ook in Groningen nauw samenwerken met lokale partners. “We willen in Groningen een sterk en divers regionaal ecosysteem opbouwen met lokale partners, die weten wat er speelt bij bedrijven in deze regio”, zegt Alexandra Schless, CEO van NorthC. “De ervaring leert dat ondernemingen het prettig vinden om zaken te doen met bedrijven uit de eigen regio. Er bestaat vaak reeds een langdurige samenwerking, waarbij men goed weet wat de specifieke lokale behoeften zijn en wat men van partners kan verwachten. Daarnaast zijn er praktische overwegingen, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om binnen een korte tijd in het datacenter te kunnen zijn voor werkzaamheden aan de IT omgeving.”

De essentiële rol van datacenters
De digitale transitie zet door in vrijwel alle sectoren. Bijvoorbeeld binnen de voor het noorden belangrijke landbouwsector die steeds meer gebruikmaakt van innovatieve technologieën, zoals gewasmonitoring en robotisering. Datacenters spelen daarbij een belangrijke rol als centrale hub voor dataopslag, voor connectie met de cloud en als bedrijfszekere en veilige locatie voor reken- en verwerkingscapaciteit..

“Het afgelopen jaar is het aantal ondernemingen in de noordelijke regio  met 4 procent toegenomen”, zegt Willemiek Everts verenigingsmanager VNO-NCW MKB Noord. “ICT speelt een belangrijke rol bij die groei, steeds meer bedrijven zetten in op digitalisering. De coronacrisis heeft de investeringen in ICT duidelijk aangejaagd. Dit betekent dat de vraag naar datacenterdiensten en goede connectiviteits-mogelijkheden ook sterk toenemen. We zijn dan ook blij met de groei van datacentercapaciteit in het noorden om de digitale ontwikkelingen mogelijk te maken. Het draagt bij aan een verbetering van het ondernemersklimaat en stimuleert de werkgelegenheid in onze kansrijke regio.”

Het NorthC Datacenter in Groningen wordt uitgebreid met 1,5 MW aan IT-load en 1.200 m2 aan IT-oppervlakte.

Wilt u meer nieuws, tips en kennisupdates van ons ontvangen?

Aanmelden kennisupdates