Wat is een datacenter eigenlijk?

In de basis is een datacenter een geavanceerd en beveiligd gebouw met één belangrijk doel: zorgen dat de digitale applicaties en diensten waar onze economie en ons leven op draaien, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn.

Er wordt steeds meer gesproken over datacenters en hun rol in de economie. Datacenters zijn onmisbaar geworden in een samenleving waarin we steeds meer gebruikmaken en afhankelijk zijn van onlinediensten die 24/7 beschikbaar zijn. Datacenters zijn de plek waar al die data worden gegenereerd, opgeslagen, verwerkt en uitgewisseld. Maar wat is een datacenter nu eigenlijk?

 

Wat is een datacenter?

In de basis is een datacenter een geavanceerd en beveiligd gebouw met één belangrijk doel: zorgen dat de digitale applicaties en diensten waar onze economie en ons leven op draaien, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. Daar vertrouwen we allemaal op, om online te kunnen winkelen, om klanten te bedienen, om thuis te werken, om onze favoriete series en films te streamen en nog veel meer. Om dat te kunnen garanderen, investeren datacenters voortdurend in de nieuwste innovaties op het gebied van infrastructuur, datacommunicatie & connectiviteit, koeling, stroomvoorziening en beveiliging. Alles is redundant uitgevoerd of soms zelfs driedubbel – zodat bij het uitvallen of onderhouden van een systeem de taken automatisch worden overgenomen door een van de andere systemen.

Datacenters kunnen ingericht zijn voor slechts één bedrijf (‘single-tenant’), zoals de reusachtige datacenters van Google, Facebook of Microsoft (de zogenaamde ‘hyperscalers’), of een grote bank of verzekeringsmaatschappij. Maar de meeste datacenters in Nederland herbergen systemen van meerdere bedrijven. Dit worden ‘multi-tenant’ of colocatiedatacenters genoemd.

 

Verschillende rollen van een datacenter

Een datacenter kan verschillende rollen vervullen. Het kan het primaire centrum zijn voor de verzameling, verwerking en uitwisseling van de data van organisaties, inclusief de applicaties die daarbij horen. Een datacenter kan ook een uitwijklocatie zijn, die de taken overneemt van een primaire locatie in geval van onderhoud, uitval of een catastrofe. In zo’n uitwijk- of back-uplocatie draait dan een omgeving die identieke is aan de primaire locatie. Alle gegevens worden constant gesynchroniseerd, zodat de uitwijklocatie direct en zonder onderbreking de taken kan overnemen, indien nodig. Voor kritieke maatschappelijke diensten en voorzieningen – bijvoorbeeld ziekenhuizen – is een uitwijk (of back-up) locatie een absolute voorwaarde.

Naast een locatie voor dataverwerking, zijn datacenters tevens essentiële communicatiehubs. Tal van grote en kleine telecomaanbieders hebben zogenaamde ‘Points of Presence’ (PoPs) in datacenters, om snelle en vlekkeloze data-uitwisseling mogelijk te maken tussen de klanten van die telecombedrijven. Op dezelfde manier bevinden vaak ook meerdere grote en kleine aanbieders van publieke en private clouddiensten aanwezig in een datacenter. Enkele bekende voorbeelden van publieke clouddiensten zijn WeTransfer, Dropbox en Exact. Bij private clouddiensten valt te denken aan de besloten omgevingen van bedrijven, ziekenhuizen of banken, waar alleen de medewerkers van de organisatie toegang toe hebben. Het feit dat aanbieders van beide vormen van clouddiensten in hetzelfde datacenter aanwezig zijn, maakt het voor klanten makkelijker en efficiënter om publieke en private clouds met elkaar te combineren (hybrid cloud) of om meerdere clouddiensten van verschillende aanbieders met elkaar te integreren (multi-cloud).

Het datacenter in de buurt

De meeste datacenters in Nederland bevinden zich in de regio Amsterdam/Schiphol, vanwege het grote aantal organisaties in deze regio en de nabijheid van de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld. Door de voortschrijdende digitale transformatie van de Nederlandse economie is er echter steeds meer behoefte aan datacentercapaciteit in de overige regio’s van Nederland. Zo maakt een nabijgelegen datacenter bijvoorbeeld een snellere uitwisseling van data mogelijk. Tevens biedt een datacenter in de buurt ook duidelijk praktische voordelen, zoals snelle en makkelijke toegang voor installatie en onderhoud van apparatuur. Daarnaast zijn regionale datacenters belangrijke centra van de digitale-economische activiteiten van verschillende bedrijven en organisaties. Omdat ICT-partners, leveranciers en eindklanten letterlijk dicht bij elkaar zitten, bieden regionale datacenters uitstekende mogelijkheden voor samenwerking. Daarbij is kennis over de lokale economische activiteiten en ontwikkelingen een belangrijk voordeel. Regionale datacenterlocaties in het hele land vervullen ook een essentiële rol binnen de toenemende focus op ‘edge computing’: het verzamelen en verwerken van data dichtbij de bron waar deze worden gegenereerd. In de digitale wereld worden snelheid en reactietijd steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan zelfsturende landbouwmachines, verkeerssensoren en andere real-time toepassingen. Op dat gebied bieden regionale datacenters in de nabijheid duidelijke voordelen ten opzichte van grotere, verafgelegen datacenters.

 

Data binnen de EU

Tot slot spelen lokale Nederlandse datacenters een essentiële rol bij een onderwerp dat steeds belangrijker wordt: het binnen Nederland/de EU verwerken en opslaan van gegevens van Europese burgers. Vanwege privacyzorgen zijn bedrijven verplicht om data van Europese burgers ook binnen de EU op te slaan, volgens de regels die daarvoor zijn opgesteld. Dit om te voorkomen dat de privacy van Europese burgers in het geding komt. Wanneer deze gegevens bewaard worden in datacenters in andere landen, kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van die landen mogelijk toegang krijgen tot deze gevoelige gegevens. Ook hier bieden regionale, Nederlandse datacenters de beste garanties. Natuurlijk vanwege de fysieke locatie, maar ook omdat deze datacenters moeten voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op dit gebied.

 

Wilt u meer tips, nieuws en kennisupdates van ons ontvangen?

Aanmelden kennisupdates