10 redenen om het ziekenhuisdatacenter (deels) te outsourcen

Moeten ziekenhuizen en andere zorginstellingen nog langer doorgaan met een datacenter in eigen beheer, of is het verstandig om te kiezen voor (deels) outsourcen?

Veel ziekenhuizen vertrouwen volledig op hun eigen, on-premises datacenter. De belangrijkste reden is dat de gegevens die door ziekenhuizen worden verwerkt, zeer privacygevoelige informatie bevatten. Ziekenhuizen zijn terughoudend om de systemen met deze gegevens buiten de deur te plaatsen. Maar de ontwikkelingen en de digitalisering van ziekenhuizen gaan in hoog tempo door en daarmee wordt het steeds moeilijker om de benodigde ICT-specialisten te vinden die de infrastructuur beheren en onderhouden. Ook vraagt een eigen datacenter om de nodige investeringen, bijvoorbeeld voor de noodstroomvoorziening, de koeling, redundante connectiviteit, etc. Daarom rijst in ziekenhuizen steeds de vraag: moeten we nog langer doorgaan met een datacenter in eigen beheer, of kiezen we voor (deels) outsourcen? Hier enkele belangrijke punten om daarbij te overwegen:

 

1. Continuïteit

De beschikbaarheid van zorgapplicaties en -data staat voor ziekenhuizen voorop. Gezien de toenemende digitalisering worden de eisen aan beschikbaarheid en continuïteit steeds hoger. ICT is niet langer ondersteunend aan zorgprocessen, het is een essentieel onderdeel van die processen geworden. ICT-infrastructuren zijn inmiddels zo complex geworden, dat er een heleboel potentiële ‘points of failure’ bij zijn gekomen zijn. Een klein foutje kan een domino-effect veroorzaken, waardoor mogelijk de hele infrastructuur tijdelijk uitvalt. Omdat het hun core business is, kunnen externe datacenters een hoge up-time en beschikbaarheid garanderen. Dat geldt niet alleen voor de basisvoorzieningen – zoals stroomvoorziening en koeling – maar ook voor andere essentiële zaken, zoals de connectiviteit.

 

2. Security

Voor zorgorganisaties is de veiligheid en integriteit van de data natuurlijk een van de belangrijkste aandachtspunten. Om de verschillende zorgapplicaties en -platforms goed te beveiligen en de risico’s zo laag mogelijk te houden, is veel expertise en continue aandacht nodig. Het uitbesteden van datacenterdiensten betekent dat de eigen IT-teams van ziekenhuizen meer tijd en aandacht kunnen besteden aan security. Verder werken externe datacenterproviders met een uitgebreid ecosysteem aan deskundige IT- en securitypartners, die ziekenhuizen kunnen adviseren, ondersteunen en oplossingen voor netwerkbeveiliging kunnen bieden. Naast de IT-security, is ook de fysieke beveiliging een essentieel onderdeel van de totale beveiligingsaanpak. Extern datacenters zijn continu (24/7) beveiligd en deze beveiliging bestaat uit meerdere lagen. Van fysieke beveiliging, om ongeautoriseerde toegang te voorkomen, tot aan brandbeveiliging.

 

3. Kosten

De voorspelbaarheid van de kosten hangt sterk af van de keuze die een ziekenhuis maakt voor het type infrastructuur: op eigen locatie, in een extern datacenter, in een private of public cloud, of een combinatie: een hybrid cloud. Bij een on-premises datacenter draait de infrastructuur in een eigen dataruimte, met in veel gevallen nog een uitwijkomgeving in een extern datacenter. Bij een extern datacenter hebben klanten geen omkijken naar alle zaken die te maken hebben met de dataruimte: koeling, luchtvochtigheid, stroom- en noodstroomvoorzieningen, brandveiligheid, toegangsbeveiliging, inbraakveiligheid en keuzevrijheid in netwerkproviders.

 

4. Behoefte aan extra storage en rekenkracht

Medische vakgroepen zoals radiologie en cardiologie willen beelden direct beschikbaar hebben voor onderzoek. Het is nu haast niet te voorspellen welke investeringen nodig zijn in infrastructuur om te voorzien in toekomstige behoeften en er is steeds meer behoefte om flexibel te kunnen opschalen. Gezien de lastige voorspelbaarheid, is de hoogte van toekomstige investeringen niet inzichtelijk en daardoor onzeker. Bij een extern datacenter is het makkelijker om capaciteit op of af te schalen als dat nodig is. Daarmee vervalt ook een deel van de benodigde investeringen, die een extern datacenter zelf al neemt. Denk aan de faciliteiten die al in een datacenter aanwezig zijn, zoals koelsystemen, monitoringssystemen, fysieke beveiliging voor de dataruimte, etc.

 

5. Toekomstige ontwikkelingen bij ziekenhuizen

De coronacrisis heeft ons geleerd dat de vraag naar zorg plotseling sterk kan toenemen. Zodra een crisissituatie stabiliseert en de ergste druk op de zorg afneemt, zijn ziekenhuizen nog lang bezig met het inhalen van uitgestelde operaties en andere behandelingen. De vraag naar zorg en daarmee ook de vraag naar ondersteunende ICT-infrastructuur blijft daarom hoog. De pandemie heeft aangetoond dat ziekenhuizen altijd voorbereid moeten zijn op onverwachte en snelle toename van de zorgvraag. Het is dus van belang dat de ICT- infrastructuur bij een toekomstige en soortgelijke situatie weer snel opgeschaald kan worden. Daarnaast neemt de druk op de zorg al jaren toe, bijvoorbeeld door de vergrijzing. Deze trend staat niet stil en zal steeds meer vragen van onze zorginstellingen. Er zijn dus innovatieve ICT-oplossingen nodig om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

 

6. Arbeidsmarktproblematiek 

Gezien de krapte op de markt is het steeds moeilijker om de juiste infrastructuurspecialisten te vinden. Daar komt bij dat de complexiteit toeneemt en de ontwikkelingen op dit gebied zo snel gaan, dat het personeel nog vaker dan voorheen op training moet om up-to-date te blijven. Externe datacenteraanbieders beschikken over de technisch experts die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de continuïteit en beschikbaarheid gegarandeerd zijn.

 

7. Fusies en samenwerkingsverbanden

Gezien de sterk stijgende zorgkosten kijken ziekenhuizen steeds vaker naar fusies of samenwerkingsverbanden. Sommige ziekenhuizen specialiseren zich in bepaalde aandoeningen of behandelingen. Voor andere, ondersteunende zorgdisciplines wordt dan gekeken naar een ander ziekenhuis of een deskundige zorgpartner. Waar dit soort ontwikkelingen in het verleden relatief weinig impact had op processen, werken medisch specialisten vandaag de dag juist vaak in meerdere ziekenhuizen. Daarbij moeten ze op iedere locatie toegang hebben tot alle (patiënt)data. Die uitwisseling van data zal in de toekomst alleen meer toenemen. Doordat data buiten de eigen muren rondgestuurd moeten worden, wordt het extra belangrijk dat deze uitwisseling veilig plaatsvindt. De vraag is of je dit als ziekenhuis volledig in eigen hand wil nemen of dat je een externe gespecialiseerde partij hierbij betrekt. Een voordeel van een extern datacenter is dat er al een uitgebreide connectiviteits-infrastructuur ligt. Er hoeft dus niet een volledig nieuwe infrastructuur te worden opgebouwd om veilige en snelle onderlinge data-uitwisseling mogelijk te maken.

 

8. Nieuwbouw en uitwijk

De zorgbehoeften veranderen snel, wat een grote impact heeft op het soort gebouw dat je nodig hebt. Daardoor loont nieuwbouw steeds eerder. De vraag is of het nog rendabel is om een compleet nieuw datacenter in te richten op de nieuwe locatie. Samenwerken met een externe datacenterdienstverlener, voor een deel van de ICT-infrastructuur, is een alternatief. Daarnaast is door de afhankelijkheid van ICT een uitwijklocatie essentieel geworden. Ook daarvoor leent een extern datacenter zich uitstekend.

 

9. Compliancy

Ziekenhuizen hebben te maken met (zeer) privacygevoelige data. Bij een keuze voor de public cloud heeft men niet de volledige controle over waar alle bedrijfs- en patiëntdata staan. Het is zelfs niet altijd duidelijk in welk land de servers staan waarop de gegevens worden opgeslagen of verwerkt. In juli 2020 heeft het Europese Hof een streep gehaald door het bestaande Privacy Shield verdrag voor de uitwisseling van persoonlijke data met het buitenland. Dit besluit kan mogelijk grote gevolgen hebben voor zowel de – veelal Amerikaanse – aanbieders als voor de gebruikers van clouddiensten. Natuurlijk wordt er hard gewerkt aan een opvolger en ook de Amerikaanse cloud providerds doen er alles aan om een cloudomgeving te bieden die voldoet aan de privacyrichtlijnen. Maar gezien dit besluit, de AVG en NEN7510, is het aan te raden om privacygevoelige data op Nederlandse bodem op te slaan, in bijvoorbeeld een private cloud.

 

10. Performance

Het is belangrijk dat de ICT-infrastructuur van een ziekenhuis goed presteert. De werkdruk is hoog en er is beperkt tijd voor een consult of overleg met collega’s. Dan is het essentieel dat medische beelden of patiëntinformatie uit het HiX direct en zonder wachten kunnen worden geraadpleegd. Vooral bij veeleisende applicaties zoals het PACS en EPD komt het nodige kijken om de infrastructuur goed in te regelen. Die infrastructuur moet niet alleen voldoende capaciteit bieden, maar ook technisch goed zijn ingericht. Ontbreekt door de eerdergenoemde arbeidsmarktproblematiek de juiste expertise, dan kan dat uiteindelijk leiden tot performanceproblemen. Door de datacenterwerkzaamheden over te laten aan de experts van een extern datacenter, blijft er voor de eigen ICT-medewerkers meer tijd over om de interne ziekenhuisinfrastructuur te optimaliseren, te innoveren en te onderhouden. Snelle dataverbindingen zorgen ervoor dat de data zonder vertraging kan worden opgevraagd.

Komen bovenstaande afwegingen u bekend voor en wilt u weten hoe de businesscase in uw situatie eruit kan zien? Bekijk dan hier onze whitepaper: Digitalisering in de zorg: outsourcen als stap naar de hybrid cloud.

 

Wilt u meer tips, nieuws en kennisupdates van ons ontvangen?

Aanmelden kennisupdates