Datacenters NorthC cruciaal voor dienstverlening CBS

Het CBS maakt veelal gebruik van nieuwe technologieën, maar ook van diverse legacysystemen. Aan de basis van dit IT-landschap staat de datacenterdienstverlening van NorthC

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) verzorgt in een samenleving waarin informatie explosief toeneemt betrouwbare en onafhankelijke statistiek en verschaft zo inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijke debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie.

Als leverancier van betrouwbare statistische informatie die voldoet aan alle privacy-eisen doet het CBS een groot beroep op IT-systemen. Het CBS maakt daarbij veelal gebruik van nieuwe technologieën, maar ook van diverse legacysystemen. Aan de basis van dit IT-landschap staat de datacenterdienstverlening. Deze is al sinds 2011 ondergebracht in twee datacenters van NorthC. Jan-Willem Koen zorgt er als Leverancier Manager voor dat het contract en de dienstverlening in overeenstemming met elkaar blijven.

Verhuizen naar een datacenter?

Download kosteloos onze whitepaper met praktische tips

Download

100% beschikbaarheid en continuïteit

Datacenterdienstverlening is vandaag de dag een commodity. Maar wel een commodity die cruciaal is voor de dienstverlening van vrijwel iedere organisatie. Zeker voor een datagedreven organisatie als CBS, zegt Koen. “Continuïteit, veiligheid van onze data en stabiliteit zijn voor ons cruciaal.” In die continuïteit is in de negen jaar dat CBS gebruikmaakt van de diensten van NorthC nooit een hiccup opgetreden. CBS is echter om meer redenen dan alleen de techniek een tevreden klant. “De relatie tussen een datacenter en een klant is als een huwelijk”, zegt Koen. “Voordat je je aan elkaar verbindt, stel je huwelijkse voorwaarden op: afspraken waar je op kunt terugvallen als er onenigheid in de relatie optreedt. Die huwelijkse voorwaarden zorgen er niet automatisch voor dat de relatie goed blijft. Tijdens een relatie veranderen beide partijen. Ze ontwikkelen zich. Dat is in onze relatie met NorthC ook gebeurd. En net als in een goed huwelijk zijn we tijdens die veranderingen met elkaar verbonden gebleven. We hebben elkaar geholpen en gestimuleerd. NorthC ontwikkelt zich met ons mee en staat ons terzijde bij al onze vragen.”

NorthC als sparringpartner

De ontwikkeling van CBS en derhalve de relatie met NorthC verliep in verschillende fases. De eerste fase stond in het teken van de inhuizing van de apparatuur in de twin datacenteropstelling in NorthC datacenters Almere en Oude Meer, waarbij NorthC advies verleende en CBS met raad en daad terzijde stond. Daarna brak een fase aan waarin CBS NorthC vooral beoordeelde op kwaliteit van dienstverlening, met continuïteit en beveiliging als belangrijkste speerpunten. Toen CBS plannen opvatte om de server- en storage-infrastructuur te vernieuwen, trad NorthC op als sparringpartner. Koen: “We namen tot dat moment structureel meer ruimte af dan we gebruikten. NorthC heeft proactief een voorstel gedaan voor een ander contract dat beter aansloot bij ons daadwerkelijke gebruik, zonder dat we het risico namen dat we qua schaalbaarheid in de gevarenzone zouden komen.” De migratie naar de nieuwe CBS rekencentruminfrastructuur liet door allerlei omstandigheden langer op zich wachten dan gedacht. Gelukkig toonde NorthC zich toen flexibel.

Duurzaamheid wordt criterium

Inmiddels is weer een nieuwe fase aangebroken, waarbij de privacy en daarmee beveiliging van essentieel belang blijven, maar duurzaamheid daarbij komt. Koen: “Duurzaamheid is belangrijk, maar was niet het hoofdaspect in onze afweging. Meer omdat Almere en Oude Meer moderne datacenters zijn die met hun tijd meegaan, selecteerden we ze. In de toekomst wordt de duurzaamheidsvisie van een organisatie een steeds belangrijker gunningscriterium.”

“De relatie tussen een klant en een datacenterprovider is als een huwelijk. Beide partners veranderen en je moet er samen voor zorgen dat je op elkaar aangesloten blijft.”

Jan-Willem Koen, Leverancier Manager CBS

Blijf in gesprek

Gezien de continu wijzigende omstandigheden veranderen ook de criteria waarop CBS NorthC beoordeelt regelmatig. Koen zorgt ervoor dat NorthC hier nooit door wordt verrast. “Zoals ik al zei, zie ik onze relatie als een huwelijk. Beide partners veranderen en je moet er samen voor zorgen dat je op elkaar aangesloten blijft. Dat meten we periodiek op een wat formelere manier. Maar het heeft daarnaast vooral te maken met communicatie. We hebben daarom in een governancestructuur helder vastgelegd wie met wie praat over welke onderwerpen. Als leveranciersmanager bemoei ik me niet met de operationele zaken. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat NorthC begrijpt waar wij heen gaan en dat wij begrijpen waar NorthC naar toe beweegt, zodat we onze belangen op elkaar kunnen afstemmen. Gelukkig is dat de afgelopen negen jaar altijd prima gegaan. Zo lang we met elkaar in overleg blijven, is er ook geen enkele reden om aan te nemen dat dat in de toekomst ooit anders zal zijn.”