Flevoziekenhuis kiest voor samenwerking met regionaal datacenter

Het Flevoziekenhuis in Almere verzorgt een breed aanbod van specialistische ziekenhuiszorg. In samenwerking met het Amsterdam UMC en met zorgorganisaties in de eerste lijn, zoals huisartsen, brengt Flevoziekenhuis topzorg dichtbij de inwoners van Flevoland.

Medische processen worden vandaag de dag meer en meer ondersteund door ICT. Het niet beschikbaar zijn van een medisch kritisch systeem zoals het Elektronische Patiënten Dossier of het beeldarchief van radiologie kan het verschil maken tussen leven en dood. Toen de bestaande datacenterleverancier van het Flevoziekenhuis zijn dienstverlening in Almere stopte, zocht de afdeling I&A een nieuwe partner die begrijpt hoe kritiek datacenterdienstverlening voor een ziekenhuis is. De keus viel op NorthC.

Verhuizen naar een datacenter?

Download kosteloos onze whitepaper met praktische tips

Download

Extern datacenter in de regio

Eddy van der Heijde is Hoofd Automatisering van het Flevoziekenhuis. Hij vertelt: “We maakten gebruik van een intern datacenter en een extern datacenter in een active (intern) – passive (extern) opstelling. Onze bestaande datacenterleverancier werd overgenomen door een andere partij, die al snel aankondigde dat ze het datacenter in Almere wilden sluiten. Vanwege latency, maar ook omdat je wel eens fysieke werkzaamheden op locatie moet uitvoeren, zochten we een nieuw datacenter in Almere. Bij de nieuwe opstelling hebben we gelijk een optimalisatieslag op de werkplekdienstverlening kunnen doorvoeren, waarbij de werkplekken grotendeels in een active-active opstelling draaien. Hiermee voorkomen we dat bij een calamiteit er een onderbreking van de dienstverlening plaats kan vinden.” Na een bezichtiging viel de keus al snel op NorthC. “Zij hebben een Tier 3 datacenter dat uitblinkt op alle fronten. Of het nu gaat om luchtkwaliteit, brandbeveiliging of fysieke toegangscontrole, op alle terreinen staan het datacenter en de dienstverlening op een hoog niveau.”

Servicegericht

Van der Heijde werd echter vooral in positieve zin verrast door de menselijke kant. “NorthC is heel servicegericht. Ze denken met je mee. Dat is in de tijd waarin we leven best bijzonder. Veel leveranciers zijn procedureel ingesteld: ze richten zich vooral op de letter van het contract. Bij NorthC kregen we meteen een heel ander gevoel. Zij handelen naar de geest van het contract. Ze stellen zich op als partner en denken met je mee. Dat uit zich in proactief advies, met heldere verbetervoorstellen en suggesties. Het is niet ‘u vraagt, wij draaien; het is een partnership.’ Op sommige fronten regelen ze dingen net iets anders in dan wij gewend waren. Efficiënt en effectief. Dat specificeren ze heel nauwgezet. Je weet als klant dus precies wat je krijgt en waarom welke keuzes zijn gemaakt. Die transparantie is erg prettig.”

Goede samenwerking tijdens migratie

Het meedenken kwam ook tot uiting tijdens de migratie. Zo stelde NorthC tijdelijk kantoorruimte beschikbaar aan het migratieteam van het Flevoziekenhuis en konden zij gebruikmaken van de kantinefaciliteiten. De migratie was een samenwerkingsverband tussen het team van Flevoziekenhuis, hardwareleverancier HPE, NorthC en het oude datacenter. Mede door de goede onderlinge communicatie verliep de migratie uitstekend.”

“NorthC begrijpt dat wij als ziekenhuis andere dingen vragen dan een zakelijke dienstverlener. Ze tonen dezelfde bevlogenheid als onze eigen medewerkers.”

Eddy van der Heijde, Hoofd Automatisering Flevoziekenhuis

Doordraaien op interne omgeving

Het ziekenhuis kon tijdens de verhuisdag doordraaien op het eigen interne datacenter. Van der Heijde: “Het is een strategische beslissing om een datacenter in eigen huis te houden waar alle kernapplicaties op draaien die nodig zijn om de medische processen te waarborgen. Mocht er een calamiteit plaatsvinden waardoor alle verbindingen eruit liggen, dan kan er op de kritische afdelingen zoals de ICU (intensive care), CCU (hartbewaking), maar ook de spoedeisende hulp en de operatiekamers doorgewerkt worden met de applicaties die daar nodig zijn.”

Continuïteit van het ziekenhuis

The proof of the pudding is in the eating. Voor datacenterdienstverlening betekent dat: als zich een storing voordoet. Dat is gelukkig nog niet gebeurd, zegt Van der Heijde. “Maar ik ben ervan overtuigd dat als er een calamiteit is, NorthC ons als partner terzijde staat. Dat hebben ze namelijk tijdens de gehele voorbereiding en migratie ook gedaan. Ze begrijpen dat wij als ziekenhuis andere dingen vragen dan een zakelijke dienstverlener die alleen tijdens kantoortijden werkt. Ze begrijpen ook dat het bij ons niet zozeer draait om verloren omzet of extra kosten als de continuïteit in het geding is, maar dat het gaat om levens van patiënten. Ze tonen dezelfde bevlogenheid als onze eigen medewerkers. We weten gewoon dat we op NorthC kunnen vertrouwen.”