Hoe duurzaam zijn datacenters? 6 vooroordelen onder de loep!

De vraag naar IT-capaciteit blijft groeien. Er komen steeds meer data en die moeten vanaf overal ter wereld kunnen worden benaderd. Datacenters zijn de spil in dit ecosysteem en zien zichzelf geconfronteerd met een steeds hoger energieverbruik. De sector heeft zichzelf daarom tot doel gesteld om efficiënter met hun energie om te gaan en profileren zich in toenemende mate als groen en duurzaam. Maar hoe duurzaam zijn datacenters nou eigenlijk echt? We nemen zes vooroordelen onder de loep.

1. Datacenters kunnen niet duurzaam zijn, want ze verbruiken enorm veel energie

Deels waar. Uit onderzoek van CE Delft in opdracht van RVO.nl blijkt dat het energieverbruik van ICT in Nederland vrijwel stabiel is gebleven ten opzichte van een eerder onderzoek uit 2007. Het totale elektriciteitsverbruik van ICT in Nederland was in 2013 9,4 TWh, waarvan een kwart (2,5 TWh) werd verbruikt binnen de sector zelf. Binnen die sector zijn datacenters met 1,4 TWh de grootste verbruikers van energie.

In een convenant tussen de Rijksoverheid en ICT-bedrijven zijn afspraken gemaakt over energie-efficiëntie (Routekaart ICT 2030). Dat betekent dat de branche zich inzet voor een efficiënter gebruik van energie, onder meer door zonnepanelen en windenergie te gebruiken. Maar denk ook aan duurzame koelingssystemen zonder chemicaliën. Bovendien kan restwarmte ter beschikking worden gesteld om omliggende gebouwen op te warmen. De resultaten die daarmee worden behaald dragen bij aan de duurzaamheid van datacenters. Het aantal datacenters in Nederland neemt toe; diensten en data groeien sterk, maar het energieverbruik van datacenters kent een relatief lage stijging. Dus hoewel datacenters inderdaad veel energie verbruiken, doen ze dat op een steeds efficiëntere en duurzame wijze.

Benieuwd wat de datacentermarkt doet om zo duurzaam mogelijk te opereren? Lees onze blog Een duurzaam datacenter? Jazeker!

 

2. De koelsystemen van veel datacenters zijn vervuilend

Deels waar. Ook op het gebied van koeling kunnen datacenters duurzamer werken. Conventionele koelmethoden zijn klimaatonvriendelijk vanwege het gebruik van chemische koudemiddelen, stelt het Agentschap NL. Steeds meer datacenters stappen evenwel over op het gebruik van koude buitenlucht of het verdampen van water om zo de inblaaslucht te koelen. Voor deze manieren van koeling is geen extra energie nodig en ze zijn rendabel. Bovendien worden veel on premise datacenters nog vaak met airco’s gekoeld. Datacenters die chemische middelen gebruiken voor koeling zijn dus niet milieuvriendelijk bezig, maar een datacenter dat bijvoorbeeld een adiabatisch koelsysteem heeft ontwikkeld, mag zichzelf duurzaam noemen.

 

3. Er zitten grote verschillen in de CO2-uitstoot van ‘groene stroom’

Waar. Hoewel veel datacenters in ons land inmiddels gebruikmaken van groene stroom, zijn er verschillen tussen de soorten energiebronnen waaruit groene stroom wordt opgewekt. Deze verschillen hebben effect op de verlaging van de CO2-uitstoot. Uit onderzoek van Hivos blijkt dat een groot deel van de groene stroom die in Nederland wordt verkocht niet of nauwelijks bijdraagt aan de reductie van deze uitstoot. Hivos ziet het daarom ook niet als duurzaam. Navraag door de ontwikkelingsorganisatie liet zien dat een kwart van de datacentra die groene stroom gebruiken zich niet bewust zijn van deze verschillen.

 

4. Apparatuur in een datacenter kan niet tegen hoge temperaturen

Niet waar. Hardware-ontwikkelaars zitten niet stil, waardoor de temperatuurtolerantie van apparatuur steeds verbetert. Dat betekent dat datacenters voor het optimale interne klimaat steeds iets minder afhankelijk zijn van koeling en energie terwijl ze toch een hoge beschikbaarheid van de apparatuur kunnen garanderen.

 

5. Het PUE-cijfer laat zien hoe duurzaam een datacenter is

Deels waar. Hoewel de PUE (Power Usage Effectiveness) al ruim een decennium lang dé indicator van de sector is, komen er steeds meer kritische geluiden rondom het cijfer. Zo stelt Nathan Ensmenger, hoogleraar informatica aan de universiteit van Indiana en schrijver van het boek The Environmental History of Computing: “PUE is een afgrijselijk getal. Het negeert alles dat interessant en problematisch is – sterker nog, als je het licht uit doet, draait een datacenter op honderd procent efficiëntie.” Vaak is de PUE een statisch gegeven, terwijl een datacenter zelf een dynamische omgeving is. Het zegt meer over hoe het pand waarin het datacenter is gehuisd, is gebouwd en ingericht wat betreft energieverbruik, dan het dagelijkse verbruik. Wel geeft het percentage de intentie van een datacenter weer. Hoe dichter de PUE bij de 1 ligt, hoe zuiniger het datacenter met zijn energievoorziening omspringt.

 

6. Duurzaamheid beperkt zich in datacenters tot de hardware

Niet waar. Hoewel de mate van duurzaamheid zich het beste laat meten door zaken als energieverbruik, gaat echt duurzaam ondernemen een stukje verder. Daadwerkelijk duurzame datacenters hebben het een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en dienstverlening gemaakt. Efficiëntie moet in ieder aspect van het bedrijf doorklinken. Zo heeft NorthC bewust een relatief klein team. CCO Jarno Bloem zegt: “We werken met een klein en zeer gedreven team. Het voordeel daarvan is dat we ons daarmee onderscheiden van de grote reuzen. We merken dat vooral bedrijven in de regio toch graag zakendoen met echte mensen.”

Het Triple-P-principe komt daarbij om de hoek kijken. De drie pijlers People, Planet en Profit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Winst is noodzakelijk om te kunnen voortbestaan en groeien. Mensen en het milieu zijn de randvoorwaarden voor de continuïteit en toekomstige winst van het datacenter. Een gezonde balans tussen deze pijlers moet daarom altijd het streven zijn voor duurzame datacenters.

 

Hoe duurzaam is uw datacenter?

Nieuwsgierig naar hoe duurzaam de datacenters van NorthC zijn? Download dan hier de factsheets. De specialisten van NorthC voeren ook graag een audit uit van uw eigen datacenter. Zo komt u er eenvoudig achter op welke punten u uw datacenter duurzamer kunt inrichten.