Hoe kan een externe datacenterpartner bijdragen aan de digitale transformatie in de zorg?

Ruim 90% van de ondervraagde ziekenhuizen verwacht na de coronacrisis een snellere overstap naar digitale zorg, zoals videoconsults en monitoring van patiënten thuis.

Coronacrisis en de snellere overstap naar digitale zorg

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen in Nederland staan voor grote uitdagingen en strategische keuzes rond hun zorgaanbod, de stijgende kosten en de voortschrijdende digitalisering van de zorg. Daarbij staan drie uitdagingen voorop:

  • innovatie van de primaire zorgprocessen om zo de kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau te tillen;
  • verbetering van de administratieve ondersteuning van deze primaire zorgprocessen;
  • invoering en ondersteuning van nieuwe processen, zoals zorg op afstand en eHealth.

Met deze uitdagingen ontstaat de behoefte aan een betere informatievoorziening, waarvoor de benodigde ICT-diensten moeten opschalen. Dit vraagt om een solide digitale strategie voor de lange termijn. Daarbij blijkt uit onderzoek onder CIO’s van ziekenhuizen dat het coronavirus deze digitale transformatie versnelt. Ruim 90% van de ondervraagde ziekenhuizen verwacht na de coronacrisis een snellere overstap naar digitale zorg, zoals videoconsults en monitoring van patiënten thuis. Een vlekkeloos werkende ICT-omgeving, met data en toepassingen die altijd beschikbaar zijn, is essentieel om de bovengenoemde uitdagingen aan te gaan.

Tegelijkertijd staat de zorgsector door de voortschrijdende vergrijzing onder druk om meer zorg te leveren, tegen hetzelfde budget. Daarbij worden steeds strengere eisen gesteld aan de beschikbaarheid van digitale zorginformatie en aan dataprivacy, terwijl steeds meer data worden uitgewisseld met andere partijen binnen de keten. Dit vraagt om een betere, efficiëntere en veilige inrichting van de zorg. Technologie en een transformatie naar een data-gedreven aanpak bieden hiervoor een oplossing.

De cloud: flexibiliteit, schaalbaarheid en voorspelbare kosten

Veel ziekenhuizen draaien en beheren hun ICT-omgeving op dit moment nog grotendeels of zelfs volledig op eigen locaties. Continue ontwikkelingen en veranderende eisen vragen om meer flexibiliteit, schaalgrootte en andere kostenmodellen, zoals alleen betalen voor wat er daadwerkelijk wordt gebruikt. Een hybride cloud – een combinatie van private en public cloud omgevingen – biedt daarvoor de oplossing. De toepassingen waarvan het kan en mag, bijvoorbeeld anonieme onderzoeksdata of niet-identificeerbare medische beelden worden dan in de public cloud ondergebracht, terwijl privacygevoelige toepassingen en data in een private cloud worden gedraaid.

Maximale beschikbaarheid

Toch kunnen er onder CIO’s en IT-managers in de zorg nog twijfels bestaan over de cloud. Bijvoorbeeld onzekerheid over de veiligheid van patiëntgegevens in de cloud of over de beschikbaarheid van de toepassingen. Bij een hybride cloud omgeving in een regionaal datacenter kan er bijvoorbeeld voor gezorgd worden dat privacygevoelige data in Nederland blijven. Tegelijkertijd is er keuze uit cloud- en connectiviteitsleveranciers en is de beschikbaarheid gegarandeerd door volledig redundant uitgevoerde voorzieningen, zoals connectiviteit, stroom en de koeling.

Is het daarom nog wel zinvol om de ICT-omgeving die vereist is voor een digitale transformatie volledig in eigen beheer en op eigen locaties te houden of samen te werken met een datacenter partner die maximale garantie kan bieden als het gaat om beschikbaarheid van data en toepassingen, als ook directe connectiviteit naar verschillende cloudleveranciers en andere partners kan bieden. En omdat een externe datacenter partner een deel van de beheertaken overneemt, kan het eigen ICT-team zich ontwikkelen van een beheerorganisatie naar een regieorganisatie, worden kosten beter voorspelbaar en kan een optimale flexibiliteit gerealiseerd worden. Zo krijgt de ICT-afdeling ruimte om zich te focussen op de drie hoofdthema’s: innovatie van de zorg, verbetering van de administratieve processen en eHealth & zorg op afstand.

Ontzorgen

In combinatie met de verschillende partners en partijen uit het ecosysteem van NorthC, ondersteunen en ontzorgen wij al verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen op het gebied van hun ICT-infrastructuur. Dankzij onze kennis en ervaring weten we wat de behoeften en uitdagingen zijn voor deze zorgorganisaties en komen we – samen met onze partners – tot de beste adviezen en oplossingen. Op deze manier dragen wij bij aan de digitale transformatie van de zorg

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die zorginstellingen hebben rond digitale transformatie en de rol die een externe datacenterpartner daarbij kan vervullen, download dan hier onze whitepaper ‘Digitalisering in de zorg: outsourcen als stap naar de hybrid cloud’.

Wilt u meer tips, nieuws en kennisupdates van ons ontvangen?

Aanmelden kennisupdates