Overstappen naar de cloud? Denk aan deze 5 stappen!

Bij veel organisaties ontbreekt de nodige kennis voor het maken van de juiste keuzes en dat kan zorgen voor problemen en voor hogere kosten. Daarom hier vijf stappen die helpen om succesvol naar de cloud te migreren.

Door: Alexandra Schless, CEO NorthC

De digitale transformatie is in Nederland in volle gang. Steeds meer bedrijven verplaatsen applicaties en bedrijfsprocessen naar de cloud. De voordelen van de cloud zijn intussen duidelijk. Meer flexibiliteit, betere schaalbaarheid, innovatie en betalen naar gebruik. Allemaal aspecten die een positief effect kunnen hebben op de bedrijfsvoering en de resultaten. Daarnaast verwachten klanten van bedrijven dat ze op alle mogelijke manieren bereikbaar zijn en 24/7 diensten leveren. Bedrijven voelen de druk om aan die verwachtingen te voldoen en willen niet achterop raken bij hun concurrenten. Daarmee ontstaat druk om snel het cloud traject in te gaan. Een overstap naar de cloud is echter niet iets dat je zo maar doet. Bij veel organisaties ontbreekt de nodige kennis voor het maken van de juiste keuzes en dat kan zorgen voor problemen en voor hogere kosten. Daarom hier vijf stappen die helpen om succesvol naar de cloud te migreren.

 

1. Maak een complete inventarisatie van uw applicatielandschap

Begin met een goede inventarisatie van het huidige IT-landschap, inclusief uw applicaties, data en de behoeften van uw bedrijf rond businesscontinuïteit. Welke applicaties zijn al ‘cloud-ready’, welke moeten aangepast worden en welke applicaties kunnen simpelweg niet naar de cloud? Veel organisaties gebruiken nog legacy of maatwerk applicaties die nooit ontwikkeld zijn binnen een gestandaardiseerde cloudomgeving. Dan is dit een goed moment om te kijken of er voor die applicaties inmiddels moderne alternatieven zijn, bijvoorbeeld een Software as a Service (SaaS) oplossing. Let bij zo’n inventarisatie in het bijzonder op de ‘kleine’ applicaties, die misschien door slechts één of enkele medewerkers gebruikt worden. Deze applicaties kunnen toch cruciaal zijn voor uw bedrijfsvoering. Kijk nog goed naar eventuele data silo’s (van elkaar geïsoleerde data-omgevingen). Kunnen die data silo’s bij een migratie naar de cloud effectief worden opgeheven? Wat is er nodig om de data in verschillende silo’s met elkaar te combineren?

 

2. Bepaal of de cloud de beste keuze is voor een applicatie en de bijbehorende data

Kijk waarom een bepaalde applicatie naar de cloud zou moeten verhuizen. Uiteindelijk moet een migratie naar de cloud zinvol zijn. Meer schaalbaarheid en flexibiliteit zijn vaak de belangrijkste wensen en dan moet het wel zeker zijn dat de beoogde voordelen voor de applicatie daadwerkelijk bereikt gaan worden. Het kan zijn dat een applicatie niet goed functioneert in de cloud, bijvoorbeeld omdat bepaalde interfaces of koppelingen met hardware niet beschikbaar zijn. Ook kunnen er applicaties zijn die vanwege wet- en regelgeving niet in een public cloud mogen draaien.

Als het voor een applicatie niet zinvol of mogelijk is om deze naar de public cloud te migreren, kan het toch verstandig zijn om deze in een extern datacenter onder te brengen, bijvoorbeeld voor betere connectiviteit, certificeringen, een lagere beheerlast en het voorkomen van investeringen in en onderhoud van een dataruimte op de eigen kantoorlocatie.

 

3. Kies de juiste cloud-vorm

Een belangrijke keuze bij een migratie naar de cloud, is de uiteindelijke vorm. Wordt het een publieke (single/multi), private of hybride cloud? Voor de meeste bedrijven blijkt de hybride cloud vaak de beste vorm, die de voordelen van flexibele, gestandaardiseerde public cloud diensten combineert met de veiligheid en maatwerkmogelijkheden van een private cloud. Sterk gestandaardiseerde toepassingen, zoals e-mail, kunnen prima als public cloud dienst worden afgenomen, bijvoorbeeld Office 365 of Google Workspace. Samenwerking met een professioneel datacenter, bij voorkeur een datacenter in de buurt dat verbindingen naar de public cloud kan realiseren, maakt het makkelijker om een hybride cloud omgeving optimaal in te richten. Zo’n extern datacenter beschikt over een breed aanbod aan carriers, cloud providers en andere diensten, die essentieel zijn voor een optimaal functionerende hybride of multi cloud omgeving. Dit brede aanbod betekent keuzevrijheid in netwerk providers en optimale verbindingen tussen verschillende cloud diensten.

 

4. Kijk naar security

Waar bij een cloudmigratie natuurlijk heel goed naar gekeken moet worden, is de security. Cybercriminelen zijn voortdurend uit op de data van bedrijven en zoeken continu naar nieuwe kwetsbaarheden om uit te buiten. Bij applicaties die volledig binnen de eigen bedrijfsinfrastructuur draaien, ontbreken echter vaak de beveiligingstechnieken die nodig zijn om ze ook veilig in de cloud te kunnen laten draaien. Daar moet dan iets aan gedaan worden. Zorg er ook voor dat alle data tijdens het transport naar, en bij opslag in de cloud, altijd op de juiste wijze versleuteld worden. Mochten cybercriminelen onverhoopt toch toegang krijgen tot deze gegevens, zorgt de versleuteling ervoor dat ze daar niets mee kunnen doen. Dit alles vraagt om specialistische kennis, dus het is aan te raden om daarvoor samen te werken met een deskundige securitypartner. Het is overigens niet zo dat de cloud service provider verantwoordelijk is voor de beveiliging van uw cloud data. Die provider zorgt weliswaar voor de beveiliging van het platform en van de infrastructuur, maar u blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van de applicaties en van de data die zich daarin bevinden. Ook de locatie waar cloud data worden opgeslagen, is inmiddels een belangrijk aandachtspunt. Privacygevoelige gegevens van Europese burgers moeten in Europa worden opgeslagen, op een wijze die voldoet aan de Europese (en Nederlandse) wet- en regelgeving. Mede daarom is een lokale datacenterpartner vaak de beste keuze voor een hybride of private cloud.

 

5. Breng alle kosten in kaart

Een laatste belangrijk aspect zijn de uiteindelijke kosten. De kosten voor het draaien van applicaties in de cloud, inclusief het cloud platform zoals Azure, AWS of Google Cloud, lijken vaak lager dan het aanschaffen, onderhouden, beheren en vernieuwen van een on-premises applicatie. Vergeet daarbij echter niet dat deze kosten gebaseerd zijn op het daadwerkelijke gebruik. De uiteindelijke kosten zijn daardoor niet goed te voorspellen. Daar komen aanvullende kosten bij, die in het voortraject kunnen worden vergeten. Bijvoorbeeld het benodigde maatwerk om applicaties geschikt te maken voor de cloud of de kosten voor datatransport naar de publieke cloud. Hierdoor kunnen de uiteindelijke kosten hoger uitvallen. Daarom kan een hybride cloud een betere keuze zijn, met meer flexibiliteit in wat er naar de cloud gaat en welke applicaties en data in een eigen datacenteromgeving – on-premises of bij een extern datacenter – worden ondergebracht.

Naast deze vijf eerste stappen zijn er nog talloze andere zaken om rekening mee te houden bij de migratie naar de cloud. Hoe richt je bijvoorbeeld het beheer van een multi cloud omgeving – met meerdere SaaS-oplossingen – optimaal in? Aan welke prestatie-, security- en latency-eisen moeten de dataverbindingen voldoen? Wat zijn de beste cloud providers voor uw applicaties en data? Zoek de samenwerking met deskundige, vertrouwde partners om deze en andere vragen te beantwoorden. Met een goede aanpak, een heldere planning en een duidelijk doel voor ogen kan iedere organisatie met succes de stap naar de cloud maken.

 

Wilt u meer tips, nieuws en kennisupdates van ons ontvangen?

Aanmelden kennisupdates