Uw doelstellingen realiseren met een duurzaam datacenter

Bij NorthC willen we een essentiële bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten. Door te kiezen voor een duurzaam datacenter, bieden we klanten de kans om niet alleen hun CO2 footprint te verminderen, maar ook actief bij te dragen aan een betere toekomst voor onze planeet. NorthC streeft ernaar om in 2030 volledig CO2-neutraal te opereren. Dit doen we aan de hand van vier duurzame pijlers.

Bekijk onze pijlers

Voordelen van een duurzaam datacenter

In lijn met de toenemende aandacht voor ESG (Environmental, Social and Governance) regelgeving en de nieuwe EU-richtlijn CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), geloven wij dat een duurzaam datacenter niet alleen een nobel streven is, maar klanten ook concrete voordelen biedt:

  • Minimale impact op het milieu, maar wél de hoogst mogelijke beschikbaarheid, prestaties en connectiviteit.
  • De inzet van duurzame materialen, modulaire componenten, groene energie en waterstof en uitwisseling van restwarmte zorgt voor een lager energieverbruik, een reductie van de CO2-uitstoot en een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk.
  • Groene energiebronnen zijn een alternatief voor fossiele brandstoffen, waarvan de leveringszekerheid in de toekomst zal afnemen.
  • De schaalgrootte van een extern datacenter biedt duurzaamheidsvoordelen ten opzichte van een eigen datacenter, van de grondstoffen voor de bouw tot de CO2-uitstoot door transport en de verpakkingsmaterialen.
  • Die schaalgrootte zorgt er ook voor dat er scherpere condities en duurzaamheidseisen gesteld kunnen worden aan toeleveranciers.
  • Een duurzaam datacenter draagt indirect bij aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gehele keten: klanten, partners en eindgebruikers.

Groene waterstof

We nemen concrete stappen om onze datacenters steeds verder te verduurzamen, zodat u er zeker van kan zijn dat de CO2-impact van uw IT-infrastructuur zo laag mogelijk is. Energievoorziening op basis van groene waterstof is daar een belangrijk onderdeel van, omdat het ‘restproduct’ van dit proces geen CO2, maar water (H2O) is. Ons nieuwe datacenter in Groningen is een van de eerste datacenters ter wereld dat zijn noodstroomvoorziening volledig CO2-neutraal heeft ingericht door middel van groene waterstof. Het nieuwe datacenter dat momenteel wordt gebouwd in Eindhoven – het tweede in deze regio – gaat daarvoor gebruikmaken van innovatieve hybride generators die zowel op aardgas als op waterstof kunnen draaien. Zodra in de regio de benodigde infrastructuur voor de aanvoer van waterstof is aangelegd, kan volledig overgeschakeld worden op waterstof. NorthC heeft de ambitie om al haar noodstroomvoorzieningen zo CO2-neutraal mogelijk in te richten de komende jaren. We kijken ook of we dankzij slim gebruik van eigen opgewekte zon- en windenergie op termijn zelf groene waterstof kunnen produceren. Dan zijn we niet meer afhankelijk van andere partijen voor onze primaire- en noodstroomvoorziening.

Groene energie

Wij gebruiken nu al 100% groene energie voor het runnen van onze datacenters. De komende jaren willen we nog meer inzetten op zelfvoorzienende faciliteiten en we investeren daarom ook in het zelf opwekken van duurzame energie. We zijn de mogelijkheden aan het onderzoeken die wind, zon en groene waterstof te bieden hebben, zodat we in de toekomst minder stroom van het net nodig hebben en meer stroom zelf kunnen opwekken. Als we straks eigen energie kunnen opwekken, geeft dit ons de ruimte om zelf groene waterstof te produceren, waarmee we onze nieuwe noodstroomvoorzieningen van energie kunnen voorzien. Dit zorgt voor een groene keten, waarin geen stukje energie verloren gaat en alle resources zo efficiënt mogelijk worden benut. Lees meer hierover in onze blog ‘Een duurzaam datacenter? Jazeker!’

Restwarmte datacenters

Elk restje energie wat overblijft proberen we nuttig te hergebruiken. Daarom zetten we de warmte die wordt gegenereerd in onze datacenters in voor het verwarmen van de gebouwen om ons heen. Zo is ons datacenter op High Tech Campus Eindhoven aangesloten op het lokale warmtenet, waar we koude en warmte uitwisselen met andere bedrijven op het terrein. Ook het tweede datacenter in Eindhoven, dat in september 2023 wordt geopend, wordt direct ingericht voor het uitwisselen van restwarmte. In Aalsmeer verwarmt onze restwarmte een kinderdagverblijf, een kwekerij en een zwembad. Het grootste restwarmteproject waar we tot nu toe in participeren is Rotterdam Schiebroek. De komende jaren worden daar tot wel ruim 10.000 huishoudens mede verwarmd door de restwarmte die wij vanuit ons datacenter in Rotterdam aanleveren. Al onze nieuwe datacenters zijn standaard voorbereid op het delen van warmte. Zodra er een lokaal initiatief ontstaat, zijn wij klaar om onze restwarmte te delen.

Modulair bouwen

Al onze nieuw te bouwen datacenters worden modulair gebouwd. Dit betekent dat we assets pas operationeel maken op het moment dat ze nodig zijn. Dit zorgt voor veel minder energieverbruik. Zaken als koeling, stroom en monitoring worden pas actief zodra dat echt nodig is. Het modulaire karakter komt ook terug in de opbouw van de racks. Lege ruimtes worden gevuld met blindplaten. Dit zorgt ervoor dat er niet nodeloos koude lucht wegstroomt. Ook sensoren die de verlichting alleen activeren wanneer nodig, het continu monitoren van mogelijke verbeterpunten en het vervangen van assets voor efficiëntere exemplaren vinden wij tot onze plicht behoren. Daarnaast zijn we gestart met een pilot voor het implementeren van AI in onze datacenters, wat ons in staat stelt de inrichting en koeling van onze dataruimtes te verfijnen. Hierdoor realiseren we een hogere efficiëntie en reduceren we het energieverbruik aanzienlijk.

Benieuwd naar al onze duurzaamheidsinitiatieven of heeft u een vraag?

We vertellen u graag meer tijdens een persoonlijke rondleiding. Uiteraard kunt u ook geheel vrijblijvend een offerte bij ons opvragen.